Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Ze života školy

Články

Informace k organizaci školní družiny

Peníze za školní družinu (uzavření škol – COVID-19) budou vráceny v září 2021. Budou odečteny z platby ŠD na nový školní rok 2021/2022. (1.a 2.třída – 50 Kč, 3.třída – 150 Kč). Dětem, které již družinu navštěvovat nebudou, peníze budou vyplaceny v hotovosti. Ve dnech 1.7. a 2.7. a od 7.7. do 9.7 pořádáme DRUŽINOVÝ  […]

Číst dále

Duben a květen ve školní družině

Měsíc březen a část měsíce dubna musely děti být, z důvodu nařízení vlády, doma na distanční výuce. V provozu tedy nebyla ani družina. Fungoval pouze logopedický kroužek – jeden na jednoho. Během dubna se děti vrátily v takzvané rotační výuce. Ve družince se nám odděleně střídala 1.,2. a 3. třída. I tak jsme si užili […]

Číst dále

Rozvrh pro 8. a 9. tř. od 10. 5.

ROZVRH HODIN 8 Lichý týden od 10. 5. 2021 ROZVRH HODIN 9 Lichý týden od 10. 5. 2021 Od 10. května se prezenční výuky zúčastní 8. a 9. třída s rozvrhy, které jsou výše. 6. a 7. třída pokračují v distanční výuce. Na 1. stupni je rotační výuka následující: od 10.5. budou mít prezenční výuku […]

Číst dále

Výsledky zápisu do 1. třídy 2021/22

Na základě zápisu konaného dne 12. 4. 2021 rozhoduji podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí těchto dětí do 1. třídy ve školním r. 2021/22: 1, 2, […]

Číst dále

Testování ve škole

Podle platného mimořádného opatření MZdr vydaného v souladu s ustanovením § 69 a 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je podmínkou osobní přítomnosti žáků ve škole při prezenční (rotační) výuce a taktéž při skupinových konzultacích, ranní testování a současně povinné používání ochrany dýchacích cest chirurgickou rouškou či respirátorem. Testy poskytuje škola, ale […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |