Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – Mgr. Alice Kuhn-Gaberová (kuhngaberovaa@zsrudnik.cz)

VÝCHOVNÝ PORADCE-  Mgr. Vladimír Tremer (tremerv@zsrudnik.cz)

Pokud se chcete poradit o problémech vašich dětí, výchovných i prospěchových pištena emailové adresy. Konzultovat můžete rovněž otázky volby povolání, prevence patologických jevů ap.

Úřední hodiny jsou každou středu od 14 do 15:30 hodin. Další termíny po domluvě.

Kromě preventivní činnosti okresního metodika prevence začala naše škola spolupracovat také s PhDr. Tomášem Nýdrlem, co by školním psychologem.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |