Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Zaměstnanci

Zaměstnanci

Ředitelka
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová – výuka český jazyk, výchova k občanství
Úřední hodiny jsou každé pondělí od 13 do 15:30 hodin. Možnost schůzek v jiných termínech po domluvě.

Zástupce ředitele
Mgr. Vladimír Tremer – výchovný poradce, výuka tělesná výchova, pracovní činnosti
Úřední hodiny výchovného poradce jsou každou středu od 14 do 15:30 hodin nebo kdykoli po domluvě.

Pedagogičtí pracovníci

Filipčíková Hana – třídní učitelka 3. třídy, výuka 1. stupeň

Mgr. Pavlíková Marcela – třídní učitelka 1. třídy, výuka 1. stupeň

Mgr. Ježková Hana – třídní učitelka 4. třídy, výuka 1. stupeň, tělesná výchova dívky 2.st.

Mgr. Junková Petra – třídní učitelka 2. třídy, angličtina 3. třída

Krudencová Zuzana – třídní učitelka 5. třídy

Mgr. Šilarová Miroslava –  třídní učitelka 6. třídy, matematika, zeměpis, angličtina 2. třída

Mgr. Pichlová Veronika – tř. učitelka 8. tř., výuka přírodopis, chemie, němčina, výchova ke zdraví

Ing. Holubka Petr – matematika, fyzika, technické kreslení

Bc. Šindelářová Renáta – tř. učitelka 9. tř., výuka angličtiny

Mgr. Ondřej Vlach – třídní učitel 7. tř., informatika, výtvarná výchova, hudební výchova

Mgr. Lucie Švábová – český jazyk, dějepis

Imlaufová Aneta – asistentka pedagoga

Roudenská Kateřina – asistentka pedagoga 2. třída

Steklá Petra – asistentka pedagoga 2. třída

 

Vychovatelky ŠD a ŠK
Kollárová Lenka (též logopedická asistentka)
Sekerková Petra, DiS.  (též dyslektická asistentka)

Tomová Iveta (školní klub)

Správní zaměstnanci
Čepková Jana – hospodářka
Sedláček Miroslav – školník
Novotná Jana – uklízečka
Ducháčová Romana- uklízečka

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |