Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Kontakty

Kontakty

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

Dle vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresou pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat, je

Základní škola a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov

Rudník 407
54372 Rudník u Vrchlabí

telefon 499440121, 725020704
e-mail zsrudnik@tiscali.cz

ID datové schránky: hj4m985

Úřední hodiny podatelny jsou

pondělí až pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod.

 

 

Email
ředitelka školy
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová
kuhngaberova.alice@zsrudnik.cz
zástupce ředitelky
Mgr. Vladimír Tremer
tremer.vladimir@zsrudnik.cz


Mgr. Marcela Pavlíková pavlikova.marcela@zsrudnik.cz
Hana Filipčíková filipcikova.hana@zsrudnik.cz
Mgr. Barbora Jindřišková jindriskova.barbora@zsrudnik.cz
Mgr. Hana Ježková jezkova.hana@zsrudnik.cz
Zuzana Krudencová krudencova.zuzana@zsrudnik.cz


Ing. Petr Holubka holubka.petr@zsrudnik.cz
Bc. Jitka Mačková mackova.jitka@zsrudnik.cz
Mgr. Veronika Pichlová pichlova.veronika@zsrudnik.cz
Mgr. Tomáš Ulman ulman.tomas@zsrudnik.cz
Mgr. Lucie Švábová svabova.lucie@zsrudnik.cz
Bc. Renáta Šindelářová sindelarova.renata@zsrudnik.cz
Petra Steklá stekla.petra@zsrudnik.cz
Bc. Jana Janovská

Denisa Vondrová

janovska.jana@zsrudnik.cz

vondrova.denisa@zsrudnik.cz

Barbora Hallerová hallerova.barbora@zsrudnik.cz
Petra Sekerková,DiS sekerkova.petra@zsrudnik.cz
Lenka Kollárová kollarova.lenka@zsrudnik.cz
Ivetta Tomová tomova.iveta@zsrudnik.cz


hospodářka Jana Čepková cepkova.zsrudnik@tiscali.cz

Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě
Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou: 
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
*.XML (Extensible Markup Language Document),
*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
*.ODT (Open Document Text),
*.ODS (Open Document Spreadsheet),
*.ODP (Open Document Presentation),
*.TXT (prostý text),
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
*.PNG (Portable Network Graphics),
*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
*.GIF (Graphics Interchange Format),
*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
*.WAV (Waveform Audio Format),
*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.
Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:  CD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:
Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě
Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

V Rudníku 1. 1. 2013                                                          Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |