Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem

Česká rada dětí a mládeže spustila projekt Darujeme kroužky dětem, s cílem pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Rodiče mohou získat podporu až 2 tis. Kč.  Pomoc je určena i ukrajinským rodinám.

Podmínky – Darujeme kroužky dětem (darujemekrouzky.cz)

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?

  • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „přídavek na dítě“. Nově podporujeme také rodiny, které pobírají příspěvek na péči, odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči.
  • Při žádosti o příspěvek doloží české rodiny v online systému Aktivní město dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
  • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
  • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |