Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Školská rada

Školská rada

Zápisy z jednání školské rady:

zápis 26. 4. 2022

zápis ze školské rady 4. 1. 2022

zapis o volbe zakonnych zastupcu

zápis ze školské rady 31.8.2021

školská rada 27.8.2020

zápis 2019.09.05

zápis z jednání ŠR 30.8.2018
Zápis 7.6.2018 ze zasedání ŠR
Zápis 29.1.2018
Zápis 23.11.2017 ŠR
Zápis 31.8.2017 ŠR
Zápis 17.5.2017
Zápis 12.12.2016 ŠR
Zápis 29.8.2016

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoci ŠR

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení ŠR

Výsledky voleb do školské rady od listopadu 2018:

za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
Mgr. Petra Junková, Jana Levínská a Bc. Renáta Šindelářová

za zákonné zástupce byli zvoleni:
Bc. Pavel Kaplan, Jan Lazák, Vladimír Holič

za zřizovatele:
Lenka Kordová, DiS., Ing. Martina Jirásková, Lukáš Skalský

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |