Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Pro rodiče

Pro rodiče

Česká rada dětí a mládeže spustila projekt Darujeme kroužky dětem, s cílem pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Rodiče mohou získat podporu až 2 tis. Kč.  Pomoc je určena i ukrajinským rodinám.

Připojuji link s podrobnými informacemi o podmínkách podpory:

Podmínky – Darujeme kroužky dětem (darujemekrouzky.cz)

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?

  • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „přídavek na dítě“. Nově podporujeme také rodiny, které pobírají příspěvek na péči, odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči.
    • Při žádosti o příspěvek doloží české rodiny v online systému Aktivní město dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
  • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
    • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem

Informace o preventivních programech ve 3. až 9. třídě:
Dopis pro rodiče 1.stupeň,
Dopis pro rodiče 2.stupeň
Žádost o uvolnění žáka ze školy
žádost o přijetí do 1.třídy
Žádost o přijetí k povinné školní docházce – do 1. třídy
žádost o přestup žáka
Žádost o odklad povinné školní docházky


Čeká vaše dítě první třída? Přečtěte si pár rad, jak si nástup do školy usnadnit

Některé dítě se nemůže dočkat, někomu se moc nechce a některé děti se možná i bojí. Je to velká změna nejen pro samotné dítě, které bude muset být více samostatné, ale samozřejmě se změní i režim celé rodiny.


Liberální výchova

Slovem „výchova“ se rozumí cílevědomá systematická péče o zdárný duševní a tělesný vývoj mladého člověka (dítěte). Pod slovem „liberální“ najdete význam svobodomyslný či velkorysý. Spojíme-li tato dvě slůvka významově, může nám vzniknout zajímavé sousloví „svobodomyslná výchova“ či „velkorysá péče“. Zní to téměř vznešeně. Co se za tím skrývá?


Zabiják dětské inteligence ve třech stupních – chytrý telefon

V dnešní době děti dostávají tablety a tzv. „chytré telefony“ v čím dál mladším věku. Čím dál tím dříve mají profily na sociálních sítích. Co tento jev přináší a co naopak odnáší? Proces má dle výzkumů tři stupně.


Přestože děti riziko netolismu znají, nebrání se mu

Netolismus neboli chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách ohrožuje většinu dnešních dětí. Přestože děti i rodiče o tomto problému vědí, podceňují jeho závažnost. Což potvrdil i výzkum brněnské společnosti Podané ruce. Podle něj děti tráví u počítače až šestkrát více volného času než jejich rodiče, přičemž o tom jejich rodiče nemají mnohdy ani ponětí.


© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |