Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Pro rodiče

Pro rodiče

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/skola-za-dvermi-chcete-zlepsit-koncentraci-vasich-deti-1

Během dlouhotrvající distanční výuky nelze vyloučit psychické problémy dětí i vás, rodičů. Změna zasáhla minimalizování kontaktů s lidmi a nárůstem času stráveného s digitálními technologiemi. To s sebou nese často uzavření dětí  do sebe, nálady spojené s temperamentem jednotlivce i zdravotní zátěž (únava očí, dlouhodobé sezení a málo přirozeného pohybu, narušení pravidelné doby spánku). Pokud shledáváte, že je načase poradit se, či konzultovat stav vašeho dítěte (ale také situaci vás, dospělých) nabízím tyto odkazy: https://www.poradenstvikhk.cz/ČOSIV_ditevohrozeni_A4

Věřte, že tato situace není snadná pro nikoho z nás a je momentálně nejdůležitější zůstat u režimu běžného dne v učení, nadále si všímat životosprávy, protože i ta má vliv. Naše tělesné zdraví je propojeno s psychikou a děti potřebují rozumný nadhled nás, dospělých, ale také vztahy se svými vrstevníky. Naslouchejme si a snažme se o realizaci každého z nás. Prázdnota škodí nejvíc. Mít něco na starosti, zodpovídat za to, zažít radost z dokončené práce – to vše vede člověka k pocitu uspokojení a dává smysl života.

Pomáhejme si …… děkuji moc 🙂

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy a školní metodik prevence

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí


cestne_prohlaseni ke Covid – 19
Informace o preventivních programech ve 3. až 9. třídě:
Dopis pro rodiče 1.stupeň,
Dopis pro rodiče 2.stupeň
Žádost o uvolnění žáka ze školy
žádost o přijetí do 1.třídy
Žádost o přijetí k povinné školní docházce – do 1. třídy
žádost o přestup žáka
Žádost o odklad povinné školní docházky


Čeká vaše dítě první třída? Přečtěte si pár rad, jak si nástup do školy usnadnit

Některé dítě se nemůže dočkat, někomu se moc nechce a některé děti se možná i bojí. Je to velká změna nejen pro samotné dítě, které bude muset být více samostatné, ale samozřejmě se změní i režim celé rodiny.


Liberální výchova

Slovem „výchova“ se rozumí cílevědomá systematická péče o zdárný duševní a tělesný vývoj mladého člověka (dítěte). Pod slovem „liberální“ najdete význam svobodomyslný či velkorysý. Spojíme-li tato dvě slůvka významově, může nám vzniknout zajímavé sousloví „svobodomyslná výchova“ či „velkorysá péče“. Zní to téměř vznešeně. Co se za tím skrývá?


Zabiják dětské inteligence ve třech stupních – chytrý telefon

V dnešní době děti dostávají tablety a tzv. „chytré telefony“ v čím dál mladším věku. Čím dál tím dříve mají profily na sociálních sítích. Co tento jev přináší a co naopak odnáší? Proces má dle výzkumů tři stupně.


Přestože děti riziko netolismu znají, nebrání se mu

Netolismus neboli chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách ohrožuje většinu dnešních dětí. Přestože děti i rodiče o tomto problému vědí, podceňují jeho závažnost. Což potvrdil i výzkum brněnské společnosti Podané ruce. Podle něj děti tráví u počítače až šestkrát více volného času než jejich rodiče, přičemž o tom jejich rodiče nemají mnohdy ani ponětí.


© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |