Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Pro rodiče

Pro rodiče

cestne_prohlaseni ke Covid – 19 Informace o preventivních programech ve 3. až 9. třídě: Dopis pro rodiče 1.stupeňDopis pro rodiče 2.stupeň Žádost o uvolnění žáka ze školy žádost o přijetí do 1.třídy Žádost o přijetí k povinné školní docházce – do 1. třídy žádost o přestup žáka Žádost o odklad povinné školní docházky zájmové kroužky ve šk.r. 2019-20: https://zsrudnik.cz/wp-content/uploads/2019/09/DDM-leták_-2019-2020.pdf                                                             https://zsrudnik.cz/wp-content/uploads/2019/09/Kroužky-DIVILIDI.doc  Přihláška_DDM_2019-20 přihláška kroužek DIVILIDI Kroužky: žádost o nadační příspěvek

Čeká vaše dítě první třída? Přečtěte si pár rad, jak si nástup do školy usnadnit

Některé dítě se nemůže dočkat, někomu se moc nechce a některé děti se možná i bojí. Je to velká změna nejen pro samotné dítě, které bude muset být více samostatné, ale samozřejmě se změní i režim celé rodiny.


Liberální výchova

Slovem „výchova“ se rozumí cílevědomá systematická péče o zdárný duševní a tělesný vývoj mladého člověka (dítěte). Pod slovem „liberální“ najdete význam svobodomyslný či velkorysý. Spojíme-li tato dvě slůvka významově, může nám vzniknout zajímavé sousloví „svobodomyslná výchova“ či „velkorysá péče“. Zní to téměř vznešeně. Co se za tím skrývá?


Zabiják dětské inteligence ve třech stupních – chytrý telefon

V dnešní době děti dostávají tablety a tzv. „chytré telefony“ v čím dál mladším věku. Čím dál tím dříve mají profily na sociálních sítích. Co tento jev přináší a co naopak odnáší? Proces má dle výzkumů tři stupně.


Přestože děti riziko netolismu znají, nebrání se mu

Netolismus neboli chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách ohrožuje většinu dnešních dětí. Přestože děti i rodiče o tomto problému vědí, podceňují jeho závažnost. Což potvrdil i výzkum brněnské společnosti Podané ruce. Podle něj děti tráví u počítače až šestkrát více volného času než jejich rodiče, přičemž o tom jejich rodiče nemají mnohdy ani ponětí.


© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |