Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Ze života školy

Články

Závěr školního roku

Blíží se konec školního roku a k němu neodmyslitelně patří předání vysvědčení a prodloužení přihlášek na oběd. Organizace naší školy je následující: 9. třída obdrží vysvědčení při slavnostním předání ve čtvrtek 25.6.2020 od 15:30 h v nové venkovní učebně     1. až 8. třída dostanou vysvědčení v pátek  26.6.2020 ve svých třídách od 8 […]

Číst dále

Provoz ŠD a ŠK během mimořádného opatření

Od 11.3.2020 byl zrušen provoz školních družin a školních klubů a to až do konce školního roku – mimořádné opatření z důvodu COVID 19. Od 25.5.2020 probíhá odpolední výuka na bázi školní družiny,či školního klubu. Peníze za období duben – červen budou žákům vráceny v září 2020, čili na začátku školního roku 2020/2021. Vzhledem k […]

Číst dále

Provoz ZŠ do konce šk.r. 2019/20

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, na základě dokumentů MŠMT týkajících se provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 vás seznamuji se situací v naší škole:  Od 8.6. bude probíhat výuka žáků 6., 7. a 8. třídy. Také jich se týká povinnost doložení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem […]

Číst dále

Výsledky zápisu do 1. tř. 2020/21

Děkuji všem rodičům, kteří přišli ve středu 8.4. k nestandardnímu zápisu dětí do 1. třídy naší školy 🙂 Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijímám k plnění povinné školní docházky v 1. třídě školního roku 2020/2021 děti s […]

Číst dále

Návštěva entomologa ve školní družině

V pátek 6.3. a v pondělí 9.3. jsme ve školní družině přivítali paní Hanu, která nám přišla vyprávět o životě hmyzu. Děti byly seznámeny s životem mravenců, ploštic, kůrovce, mandelinek a známých ptáčků. Ve skupinkách si názorně vyzkoušely krmení ptačích mláďat, stavění hnízda i pozorování kůrovce lupou. Seznámily se s odbornými knihami z oblasti entomologie. […]

Číst dále

Způsob výuky žáků 2. stupně od 12.3.2020

Od 30.3.2020 měníme rozvržení zadaných úkolů na týden – od pondělí do pátku 🙂 Během dnešních dopoledních hodin budou na třídních stránkách tříd II. stupně umístěna zadání učiva. Úkoly, které žáci vypracují, budou ofoceny nebo naskenovány a odeslány na e-mail učitelům, kteří předmět v dané třídě učí. První kontrola proběhne v pondělí 16. 3., odeslání […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |