Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

Archiv článků

Podzimní akce školní družiny

Pro děti ze školní družiny jsme připravili na pátek 1.října od 15.30 hodin zábavné odpoledne. Společně s rodiči nebo rodinnými příslušníky se proběhneme v okolí školy. Všechny zveme na Terčíkový závod. Po skončení závodu zajistíme menší občerstvení. V sobotu 2.října se vydáme do Tkalcovského muzea v Trutnově – Voletinách. Pro děti je připraven program s […]

Číst dále

Sběr ve školním roce 2021-22

V letošním školním roce budeme opět vybírat starý papír, který je nutno svázat do balíků,  zvážit a množství nahlásit třídnímu učiteli. Konkrétně vybíráme časopisy, noviny, letáky, kartony a složené krabice. Dále mohou děti nosit hliník, ale i ten je třeba předem zvážit a nahlásit třídnímu učiteli. Sběr mohou děti nosit do školy každý den, v […]

Číst dále

Bakaláři

Vážení rodiče, níže naleznete odkaz, který vám pomůže orientovat se a pracovat v systému Bakaláři. Od letošního roku totiž plně přecházíme na tento komunikační systém, který nahradí žákovskou knížku a třídní stránky. https://www.youtube.com/watch?v=p-SUMdbJYAc

Číst dále

Informace k 1. září 2021

Ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok 2021/22 Informace pro 1. třídu o organizaci začátku školního roku 2021-2022: 1.září se děti s rodiči sejdou před školou v 8.00 hodin. Paní vychovatelka Lenka Kollárová přivede děti s rodiči do třídy. Rodiče musí mít dýchací cesty zakryté respirátory, děti mohou být bez roušek.  Děti se nebudou testovat. […]

Číst dále

Testování žáků v září 2021 na covid-19

Dle nařízení MŠMT bude pokračovat i po prázdninách povinné testování žáků: První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1.9.2021 s výjimkou prvních tříd, ti budou testováni až 2.9.2021, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení jejich prvního školního dne. Poté se toto testování bude opakovat  6. a 9. září. Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí. […]

Číst dále

Organizace školního klubu ve školním roce 2021/2022

Školní klub v letošním škoním roce bude v provozu od 12 00 hodin do 16 00 hodin pro žáky 5.,6. a 7. tříd. Děti ve středu 1.září  dostanou zápisní lístky, které přinesou zpět ve čtvrtek 2. září paní vychovatelce. Běžný provoz začíná ve čtvrtek ve 12 00 hodin. Platba na celý školní rok činí 600 […]

Číst dále

Družinový tábor

Po roční odmlce se opět konal družinový tábor. Pro děti jsme připravili plno zážitků a výletů. První den se děti rozdělily do skupinek, které si pojmenovaly a společně vytvořily plakát. Na školní zahradě jsme si zahráli různé hry a soutěže. Po té následovalo vaření v kuchyňce, kde jsme si připravili oblíbené palačinky. Po polední siestě […]

Číst dále

Výlet 8. třídy – Laser Game a spaní ve škole

Myslela jsem si, že budu v Laser Game fakt špatná, ale opak byl pravdou. Neskutečně mě to bavilo! Do hry jsem byla tak zapálená, že jsem nevnímala nic jiného než světla nepřátelského týmu a soustředila jsem se pouze na to zastřelit úhlavní nepřátele. A kdo že byli naši nepřátelé? Kdo jinej, než učitelé J Navečer […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |