Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

5. třída – Mgr. Hana Ježková

5. třída – Mgr. Hana Ježková

Vážení rodiče, vítám Vás opět na našich stránkách. Kdo bude nemocný nebo bude chybět, najde zde, co jsme ten den dělali ve škole. Úkolem je zameškané učivo si včas doplnit. Přeji všem krásný a klidný školní rok 2018/2019


7. 5. 2019

Čj – vypsat z učebnice do školního sešitu všechna zájmena a napsat si k nim příklady uč. str. 98 – 100, PS str. 31/1

M – PS str. 19/1, 2   str. 18/2 je domácí úkol, str. 7/12 str. 10/ 2, 3

Př – vypsat si z učebnice celý mírný pás

15. 4. 2019

Dnes jsme byli opět na obci zkoušet Popelku, tak byla pouze Aj uč. str. 58 – 61    PS str. 8 – 15

V úterý 16. 4. 2019 odpadá 6. vyučovací hodina z důvodů pedagogické rady a třídních schůzek.

11. 4. 2019 jedeme do Trutnova do Uffa vybrat si kostýmy na pohádku. Přijedeme normálně na oběd a končíme ve 14. 15h.

9.4. 2019

Čj – uč. str. 91/6 přepiš, PS str. 12, 13, str. 15

M – Minutovky str. 18/36,   str. 25/49                   uč. str. 65/3

Vl – celé Polsko

Aj – uč. str. 57- 58    Ps str. 8-11

21. 3. 2019

ČJ – napsat si do školního sešitu- U slovesa v přítomném čase píšeme vždy i, í,   PS str. 9/2,3.4

M – PS str. 17/9     str. 6/10 slovní úloha

Př. – Střídání dne a noci a čtyř ročních období uč. str. 29 obrázek nebo opsat si sešit od spolužáka

18. 3. 2019

Protože již jdou vkládat fotografie na naše stránky, podívejte se ještě, jak jsme společně  užívali sněhu.


18. 3. 2019

Čj – způsob u sloves- napsat si do školního sešitu: oznamovací – píšu, běžím, ležím

rozkazovací – piš, lež, běž

podmiňovací -1. os. psal bych  psali bychom

2. os. psal bys    psali byste

3. os. psal by      psali by

M – násobení trojciferným číslem  pod sebou   4 568

.    264

Vl – Slovensko – vodstvo a z PS slepá mapa str. 35

Aj – opakování slovesa-    I have

Na ukázku pár fotek z našich pracovních činností

A takhle si vzájemně pomáháme při hodině geometrie


14., 15. 3. 2019

Čj – Slovesa – osoba, číslo, čas – opakování, ofocený papír přídavná jména

M – uč. str. 67/ 13 celé, příklady na dělení dvojciferným číslem- již bylo na známky

Př – nebyla

G – uč. str. trojúhelníky str. 118/3 samostatně, někdo má na jiné stránce


12. 13. 3. 2019

Č j – popis osoby a popis pracovního receptu uč. str. 80 str. 87 přečti si a napiš svůj recept, podle kterého uvaří či upeče tvůj spolužák

M – uč. str. 67/13

Př – Země uč. str. 28

Vl – Slovensko, nakresli si vlajku, vypiš si obyvatelstvo, pohoří a tak dále

Aj – Ps str. 55/9 napiš 3 krát 5 vět o spolužácích    str. 56 – 57 ( str. 56/2 slova přeložit)

str. 72 -73 (2B, 2C – vypsat neznámá slovíčka)


11.3. 2019

Čj  – sešitek Přídavná jména str. 29/c,   z papíru, na kterém byl domácí úkol cv. 1 nad přídavná jména napiš, zda se jedná o tvrdé, měkké nebo přivlastňovací přídavné jméno, pak jsem diktovala spojení na tvrdá, měkká  přídavná jména, pozor na mladí

M – nebyla

Vl- příští hodinu píšeme ze světadílů a oceánů – slepou mapu, PS str. 35/1 a s pomocí učebnice str. 45


7. 3. 2019

Čj – Přídavná jména přivlastňovací uč. str. 75, sešitek přídavná jména str. 3/2, 3   str. 5/8    str. 7/1, 3    str 10/ 8 a,b   str. 11/ c, d e f    str. 12/ 1 celá str. 13/4

M – Ps str. 11 sloupec trénuj příklady na dělení

Př – Sluneční soustava a planety


1.3. 2019

Čj  Sešitek přídavná jména str. 9/ 5, str. 10/7  str. 11/c, d, e, f

G – uč. str. 117 náčrt a konstrukce trojúhelníku


28. 2. 2019

Čj – rozdávali jsme si nový sešitek, doděláte si v pondělí, uč. 74/ 3

M – psali jsme dva příklady na písemné násobení dvojciferným číslem, PS str. 9/11    uč. str. 67/15 první tři příklady na dělení

Př – dívali jsme se na dokument o Slunci


26. a 27. 2. 2019

Čj – Přídavná jména měkká uč. str. 73 opsat si do sešitu skloňování vzoru jarní   PS str. 5/1, 2. 3, 4    uč. str. 73/ 2 přepiš do školního sešitu

M – Ps str. 7/14 a trénujeme dělení dvojciferným číslem     15 520 : 32 =     320 022 : 46 =     9 404 : 26 =       75 392 : 32=

Př – Vesmír – Slunce

Vl  – nebyla, měli jsme projekt Moje tělo

Aj – psali test    Ps str. 54 opsat si vrchní tabulku a druhou si přečíst Ps str. 53 celou


25. 2. 2019

Čj – psali jsme diktát a povídali si o víkendu

M – Ps str. 6/9   str. 7/12

Vl – test na kraje a krajská města, Evropa – EU str. 44 zatím jsme si do sešitu nic nepsali

Aj – uč. str. 43,   PS str. 51/9   str. 52/ opsat tabulku nahoře a cv. 1 domácí úkol


21. 2. 2019

Čj – uč. str. 71/ 4 přepiš   PS str. 4/5, 6

M – test na slovní úlohy    Ps str. 5/ 3

Př – opakování půdy


19. a 20. 2. 2019

Čj – přídavná jména tvrdá uč. str. 70 vypiš do šešitu vzor mladý v čísle jednotném a množném, PS str. 4/1, 2. 3, 4

M – dělení dvojciferným číslem uč. str. 65      PS  str. 5/1   str. 6/4

Vl – příští hodinu test z jednotlivých krajů a krajských měst

Aj – uč. str. 42, 43   PS str. 50


18. 2. 2019

Čj – uč. str. 66/4 přepiš uč. str. 67/7

M – uč. str. 65/ nahoře dělení dvojciferným číslem

Vl – slepá mapa – kraje České republiky a krajská města


29. 1. 2019

Dne 31. 1. rozdáváme vysvědčení 4. vyučovací hodinu a pak jdeme domů. V pátek jsou pololetní prázdniny a navazují od 4. 2. 2019 jarní prázdniny. Uvidíme se s dětmi 11. 2. 2019.

Čj – uč. str. 63/4a, b, c    PS str. 38, 39

M – uč. str. 62/1 celá   PS str. 31/11, 13

Aj –   PS str. 40 – 42    uč. str. 32 – 33

Př – půda


24. 1. 2019

Čj – uč. str- 63/4a, PS str. 37

M – vyber si tři cvičení z PS, co jsme ještě nedělali


23. 1. 2019

Čj – práce ve škole

M – Ps str. 33/2, 5

Vl – manufaktury


Dne 24. 1. 2019 pořádáme školní běžecké závody. Pokud dítě nemá svoje lyže, je možné si půjčit ve škole. Teplé vhodné oblečení a určitě učení s sebou.


21. a 22. 1. 2019

Čj – čtvrtletní práce  a PS str. 35/ 2

M – kontrola čtvrtletní práce, uč. 63/ 6,9      PS str. 29/2 str. 30/5

Vl – PS str. 9

Př. – Obnovitelné přírodní zdroje


15, 16. 17, 18.1.  . 2019

Čj – Ps str. 32, 33, str. 34/2

M – příprava na čtvrtletní práci – převody jednotek, hmotnosti, času, PS str. 30 sloupeček

Vl – práce na poli

Př – neobnovitelné přírodní zdroje

Aj . opakování a příprava na test


14. 1., 15. 1. 2019

Čj – PS st. 35/ 1 u šesti vět určit slovní druhy   PS str. 32/ 1, 2, papír 1, 2, 7, 8

M – Ps str. 32 celá, uč. 52/ 26, převody hmotnosti a objemu

Vl – zvyky

Př – Neobnovitelné zdroje

11. 1. 2019

Čj – PS str. 30/ celá a str. 31 celá

M – PS str. 32 celá

10. 1. 2019

Čj –  PS str. 29/1, 2, 3

M – Převody jednotek délky

9. 1. 2019

Čj – uč. str. 44/2, 5

M – Ps str. 30/sloupeček

Vl – uč. str. 19/ Podoba domů a str. 20 oblečení a jídlo

Aj – PS str. 36/1,2,3,4

8. 1. 2019

Čj – psali jsme pětiminutovky

M – římská čísla na známky, Ps str.28/ sloupeček na zaokrouhlování, Ps str. 29/1

Př- test a elektrické spotřebiče

7. 1. 2019

Čj – diktovala jsem dětem slova na mě, mně, obě, obje, zítra na známky, PS str. 23/1

M – římská čísla na známky, papír na dělení jednociferným číslem, máte mít u sebe, PS str. 24/ dodělat sloupec a str. 25/ 7

Vl – PS str. 8 celá. uč. str. 19 život na vesnici

4. 1. 2019

Nezapomeňte , že v pondělí 7. 1. 2019 jdeme bobovat, takže pořádné oblečení, rukavice a čepici,  boby a sáňky s sebou.

7. 1. 2019 máme spojenou Aj, takže všichni končíme v 12. 35h.

Čj – trénujeme mě, mně

M – římská čísla

20. 12. 2018

ČJ – diktát, PS str. 28

M – PS str. 27/ 3, 5

Př – shlédli  jsme na  youtube větrnou elektrárnu

19. 12. 2018

Čj – uč. str. 41/5 str. 42/7, 9   PS str. 22/6

M – dělali jsme násobení a dělení na rychlost, uč.    PS str. 25/5, 8

Vl – Josef II.

Aj – vánoční hry a písně

12. 13. 14. 12. 2018

Čj – PS str. 21/ 1, 2, 3     uč. str. 41/ 1, 2, 3/b., 5.

M – PS str. 22 první dva sloupce, uč. str. 44/ 12, uč. str. 45/ 1, 2, 3. 4    PS str. 25/ 1. 2, 4

Př –   PS str. 9/ 10   str. 10/ 11, 12, 13    uč. Elektrické spotřebiče

Aj – rozhovory

11. 12. 2018

Čj – procvičujeme stále z a s  na začátku slov a předložky z a s. , skupiny obě, obje- sloupeček z minulého roku, objet vozem, objednat, objednávka, objevit, objevitel, objemný, objem, a dvě nová slova objekt, objektiv

Př – Elektrárny – jaderná, vodní a větrná – vypsat do sešitu a kde se nachází

10. 12. 2018

Dnes se vyrábělo, proto jsem toho moc neprobrali

Čj – PS str. 20/ 4, 5    uč. str. 39/ 9 přepsat, str. 39/ 10 přepsat bez chyb cvičení nepozorného žáka

Aj – uč. str. 28/ 3   PS str. 34/ 5, 6

6. 12. 2018

Čj – psali jsme pětiminutovky, papír cvičení 4 a 6, PS str. 20/ 2,3

M – slovní úlohy na známky, PS str. 21 sloupec celý a ze stran 19, 20, 21, si vyber 4 cvičení

Př – psali jsme, začali jsme elektrárny

5. 12. 2018

Čj – napsat si zpaměti slova z pamatuj po z a s, psali jsme na hvězdičku, zítra na známky, papír souhrná cvičení str. 24/2

M – příklady typu 186: 6= hledáme nejbližší násobek 60   180: 6= 30    6:6 =1   30 + 1=31

72: 6=     344: 8=     560: 4    159: 3      819: 9=        PS srov. 21/ sloupec druhý odstavec     uč. str. 39/2

Aj – PS str. 32/2 srovnat slova do otázky   str. 33/3, 4

Vl – Marie Terezie

4. 12. 2018

Čj – uč. str. 37/9, 10 a trénovat s a z na začátku slova z PS a učebnice, prezentovali jsme čtenářské deníky

Aj – uč. str. 28/1, 2, k otázkám ze cv. 1 přiřaď odpovědi ze cvičení 2

M – uč. 39/3    PS str.17/5   Minutovky str. 3/5 a, b

Př. –  Zemní plyn

30. 11. 2018

Čj – Stále trénujeme z a s na začátku slova, my jsme pracovali z ofoceného papíru, trénuj, z čeho se dá, stále dokola

M – jsme hráli krále matematiky, protože je nás hodně nemocných

29. 11. 2018

Čj – uč. str. 37/7, trénovat s a z na začátku slov např. z internetu, vypsat si slova z uč. str. 37/11 pouze, kde se píše z a s  a za domácí úkol je doplňovačka, přepiš do domácí přípravy

Dopln:

_ pěvník lidových písní, velká _ tráta. _ bírat brambory, _ blednout závistí, rychle _ bohatnout, _ vázat kytici, _ míchat barv_, _ chudlý sedlák, _ kazit radost, moučník _ měknul, _ přátelit se na život a na smrt, písemná _ kouška, _ hnilé brambory, _ trávit měsíc u babičky, _ hlédnout výstavu, _ páteční jízdenka,     _ hořel na popel, _ volit své zástupce, _ hlížet z výšky, _ volat schůzi, _ volat nahlas, _ pustit se po provaze, být _ běhlý v počtech, _ mazané kalhoty, _ užovat se trápením, _ lomenina _ rostla, _ vát listí ze stromu, velká _ tráta, _ výšení platu, _ těžovat si na počasí, _ běhnout ze studií

M – PS str. 21/sloupeček první odstavec a slovní úlohy uč. str. 35/9  str. 24/20 a 22

Př – uhlí a ropa

27. 11. 2018

Čj – uč. 36/ 5, str. 37/ 8 napsat do školního sešitu    PS str. 19/3, 4

Aj – PS str. 69 státy a národnosti

M – PS str, 19/1, 2 a sloupec – přednost má závorka a v závorce násobení, psali jsme na známky opět dva příklady na písemné násobení dvojciferným číslem

Př – Energetické suroviny

23. 11. 2018

Čj – uč. str. 35 pamatuj dvojice slov zapiš do školního sešitu

22. 11. 2018

Čj – uč. str. 35/4  opsat do školního sešitu modrý rámeček a naučit, kdy se píše s a z

Př – stříbro

21. 11. 2018

Čj –  uč. str. 31 modrý rámeček přepsat si do školního  sešitu        PS str. 17/3     uč. str. 40  přečti si modré rámečky     str. 13/1,2  popis předmětu

M –  PS str. 16/9, 12 str. 17/2, 3  uč. str.36/1 a, b, c, d, e, f

Vl – Jan Amos Komenský- doplnění z dějin českého národa , vypsat do sešitu

Př – Drahé kovy zlato a stříbro

Aj – uč. str. 26/1   PS str. 28/ 1,2,3

8. 11. 2018

Čj – Shoda podmětu s přísudkem str. 8, 9, 10, 12. 13. 14. 16. 18. 22      uč. str. 29 opsat do školního sešitu prostřední a dolní rámeček                 PS str. 16/1, 2, 3

Aj – PS str. 16 – 23    uč. str. 16 – 21

M – PS str.17/5, 4 a sloupeček

Vl – baroko už umíme celé a nyní jsme u škol

Př – Železná ruda

5. 11. 2018

Ve vlastivědě se učíme o životě na zámku. Paní učitelka navrhla, že bychom se mohli vrátit  v čase a prožít si, jak se asi tehdy žilo. Domluvili jsme se tedy, že si přineseme kostýmy a objevíme se v 17. století a tak se taky stalo. V pondělí 5. 11. 2018 se naše třída přeměnila na zámek , kde jsme mohli vidět princezny, prince, dvorní dámy, služky, kočího a dokonce i mlynáře, právníky a morového doktora. Jelikož se na zámku pořádaly hody a plesy, připravili jsme i královskou hostinu a vyzkoušeli si tance tehdejší doby.. Tento den jsme si všichni užili a těšíme se na další prožitkové vyučování.               Vaši páťáci

26. 10. 2018

Čj – Shoda podmětu s přísudkem str. 4, uč. str.25 vypsat si modrý rámeček do sešitu

M – str. 35 sloupeček celý, str. 36 celá

Krásné podzimní prázdniny, odpočívejte a užívejte

24. a 25. 10. 2018

Čj – nová látka shoda podmětu s přísudkem – nový sešitek str. 2/3, dráček str. 37

M –  minutovky str. 1/2,  str. 9/17    PS str. 17/ 1, 2, 4 a sloupeček první a druhý odstavec,  str. 18/9

Vl – hudba v baroku

Př – opakování stavebního kamene

18. 10. 2018

Čj – Dráček str. 31/8 c, psali jsme pětiminutovky, str. 29/1

M – PS str. 16/6, 7, , str. 15/4, psali jsme pětiminutovku na  písemné násobení dvojciferným číslem

Př. – Vápenec

10. 10. 2018

Čj – Ps Dráček str.17/12 str. 18/1,2,3

M – PS str. 13 sloupeček celý str. 13/1,2  uč. str. 26/ 2 ústně přečíst nahlas

Aj – abeceda uč. str. 14, umět perfektně měsíce a řadové číslovky

Vl – uč. str. 11 život ve městě

5. 10. 2018

Čj – Dráček str. 12/3   str. 13/6   str. 14/3

M – minutovky str. 11/ 22, jsou těžší tyto příklady, pokud to nepůjde, zkuste příklady 6 248 : 2 =       3 096 : 3 =     4 080 : 4 =     1505 :5=    4 866 : 6 =       4 207 : 7 =

4. 10. 2018

Čj – Dráček str. 10/9 vypiš jpouze podstatná jména rodu středního, str. 12/2

M – Příprava na čtvrtletní práci, PS str. 10/37, 39    str. 29/57 a, b     říkám si, převádím na větší jednotky, číslo musí být naopak menší o kolik nul?       mm, cm, dm, m, km     pouze mezi m a km jsou 1000, jinak pouze 100

Př – uč. str.12 napsat si do sešitu

3.10. 2018

Čj – četli jsme si slohové práce, dostali jsme nový sešitek dráček str. 8/1, str. 9/4 str. 9/5 str. 10/8

M – Ps str. 12/44 str. 9/32 str.10/39

Aj – je nutné si doplnit od kamaráda, v učebnici to není, dostane se papír od paní učitelky

2. 10. 2018

Čj – psali jsme pětiminutovky na koncovky podstatných jmen, PS str. 6/1

M – PS str. 11 sloupeček třetí a čtvrtý

Aj – řadové číslovky- opsat uč. str. 13     Ps str. udělat červenou větev, doplnit roční období a měsíce

1. 10. 2018

Čj -Jak jsme strávili prodloužený víkend- slohová práce

M – PS str. 7/23,   sloupeček str. 9 a sloupeček str. 11

Vl – str. 9 –  třicetiletá válka – napsat výpisky

25. 9. 2018

ČJ – PS str. 37/2, uč. str. 10/24 opiš pouze slova, kde chybí i a y a doplň

M – Z papíru dělení na rychlost, uč. str. 7/14, 15

VL – přečíst si uč. str. 7

24. 9. 2018

Čj _ PS str. 5/ 7

M – PS str. 4/9, str. 5/ sloupeček

Př – str.11 Horniny a nerosty – zapsat  do sešitu

26. 9. 2018

Čj – Ps str. 27/6, natrénovat str. 27/7, psali jsme pětiminutovky na vyjmenovaná slova

M – PS str. 7/ sloupeček str.8/ 27   str. 6/19

Vl – Doba Pobělohorská uč. str. 9 napsat do sešitu

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |