Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠJ

4. třída – Mgr. Ježková Hana

4. třída – Mgr. Ježková Hana

Vážení rodiče, vítám Vás na našich webových stránkách. Zde naleznete informace důležité pro Vás. Pokud bude Vaše dítě nemocné, zde zjistíte i probrané učivo a Vaším úkolem je si učivo doplnit. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či problém, můžete volat na tel číslo 724 201 529.

____________________________________________________

23. 1. 2020

Čj – trénujeme pády, PS str. 37/2 Dú uč. str. 40/4 napiš do domácí přípravy

M – trénujeme příklady sloupečky na dělení na rychlost, str. 39/1

Připomínám do konce února děti mají odevzdat čtenářské deníky

22. 1. 2020

Čj – PS str. 29/1 určit číslicí slovní druhy, trénujeme pády uč. str. 41/8 do školního sešitu

M – nová látka dělení jednociferným dělitelem uč. str. 39/1 vysvětleno nahoře

Př. – uč. str. 29

Aj – vyráběli jsme si hodiny a trénovali celá hodina a půl

21. 1. 2020

V předchozím týdnu jsme psali čtvrtletní práce, takže co je potřeba si doplnit ze včerejška a dneška

Čj – doplnit ofocený papír vyjmen. slova po V celý, do školního sešitu si vypsat jednotlivé pády a rod mužský – ten, ženský – ta a střední – to       PS str. 36/ 2, 3, 1 dole

Aj – uč. str, 18 naučit se hodiny celou a půl a zapsat si do sešitu PS str. 21 celá

M – minutovky str. 20/ 39 uč. str. 38/3, 4 a trénujeme stále písemné násobení jednociferným číslem

Př – psali jsem – živočichové v zimě a stopy zvířat

15. 1. 2019

Čj – šašek str. 41/7    Pozor – zítra píšeme čtvrtletní práci – vyjmenovaná slova , slovní druhy

M – PS str. 21/14   uč. str. 37/2

Př – uč. 28 stopy zvířat překresli do sešitu

Aj – uč. str- 18 hodiny

14. 1. 2019

Čj – uč. str. 36/4,5   PS str.34/5 celé

M – sloupečky na násobení příklady na rychlost   PS        str. 21/17     str. 18/ 10, 13

Aj – nebyla

13. 1. 2019

Čj – PS str. 44/10    str. 36/1     nad slova napiš číslicí slovní druh

M – připravujeme se na čtvrtletní práci příklady typu   5. 46=               60.40=   200.10=    a písemné násobení    230 . 6 napiš pod sebe, vy mýšlej si další příklady  uč. str. 39/4

Vl – Přemyslovští králové  uč. str. 21

Aj – nebyla

 

7. 1. –  8. 1. 2020

Čj – šašek str. 36 celá, str.37/2  , slovní druhy – napsat si do školního sešitu a naučit se číslo, které k němu patří uč. str. 35, PS str. 33/2, str-34/4, 5

M – písemné sčítání a odčítání uč. str.34/3  str. 35/3, 5  PS str. 24/1

Aj – procvičování slov some, any

Př- vypsat si do sešitu z uč. str. 27 příroda v zimě

20. 12. 2019

Vážení rodiče, dnes jsme si užili vánoční besídku, pár fotek si můžete prohlédnout ve  fotogalerii.Všem bych chtěla popřát klidné vánoční svátky,  do nového roku pevné zdraví a děti ať vám dělají jenom radost.  S dětmi se uvidím 6. 1. 2020. Kdo byl nemocný, prosím dodělejte, ať mají vše v pořádku. Děkuji.

19. 12.

Čj – šašek str. 34/1, 2, 3   PS str. 31/1, 2,3   uč. str.32/2 přepiš do školního sešitu

M – uč. str. 33/4, 5 stále připomínám, že trénujeme sloupečky na násobení a dělení

Zítra si nemusíme brát učení, ale připravíme si písničku, básničku, scénku, vtip či nějaké kouzlo.

18. 12. 2019

Dnes jsme měli první dvě hodiny preventivní program

Aj – opsat si sešit od spolužáka    PS str. 18/2

Př – na čtvrtku děti kreslily –  živočichové v lese a psaly o nich veškeré informace

17. 12. 2019

Čj – PS str. 30/2, 2      uč. str. 32 rozlišuj, napiš do školního sešitu   vyjmenovaná slova po Z

M – minutovky str. 25/ 49 na tisíce a desetitisíce   a   příklady na dělení Vl -X do 5 min stále všichni neumějí násobení a dělení

 

16. 12. 2019

Čj – psali jsme pětiminutovky, PS str. 30/ 1

M – zaokrouhlování na tisíce a desetitisíce uč. str. 51/3 zaokrouhli na tisíce a desetitisíce

Vl – dívali se na film

Aj – gramatiku opsat od kamaráda, uč. str. 17

10, 11, 12, 13. 12. 2019

omlouvám se, ale byl problém s počítačem, proto píši až teď

Čj – šašek str. 29, 30, 31, 32, 33 máme hotová vyjmenovaná slova po V      PS str. 29celá    Dú uč. str. 31/2 přepiš

M – dělení se zbytkem vymysli 20 příkladů na dělení se zbytkem př. 29 : 7, 38: 6 a vypočítej, uč. str. 32/1

minutovky str.3/5 , 6, str. 11/ 21, 22,     sloupečky s příklady na dělení trénujeme I – X na rychlost

Aj – uč. str. 16, slovíčka z 2. lekce, dostanete od p. učitelky nebo si zajisti od kamaráda

Př – uč. str. 26 celá

V pátek 20. 12. 2019 máme ve škole besídku, děti si můžou dát dárečky a připraví si nějakou básničku, písničku, scénku, vtip nebo hádanku. Chceme si to společně užít. Hezký víkend.

9. 12. 2019

Vl – uč. str. 17 – 18 zápisky dodělat doma      Slavníkovci,  Oldřich, Břetislav, Vratislav II , život prostých lidí + obrázek

M – minutovky str. 11/21 a,b   str. 22, uč. 23/ 4 vypočítat do školního sešitu

 

6. 12. 2019

 

5. 12. 2019

Čj – byli tady čerti, takže jsme si jen zkontrolovali úkol a napsali sloupeček s měkkým i ve slovech po V, protože se stále chybuje v předponách – viklat, vikýř, víko     vidět, vidle, vidlička,        vítat, vítěz, vitamín,

víra, vítr, vichřice,      víno, višně, vinout     víkend, visací zámek, visutá lanovka a hrazda, obraz visí – naučit nazpamět

Př  – PS str. 12

 

Čj – Psali jsme diktát, šašek str, 31/5   str. 32/7

M – psali jsme na známku příklady na násobení dvojciferným číslem, PS str. str. 17/5, 6, 7

 

4. 12. 2019

Čj – šašek str. 30, str. 31/6

M – příklady typu 6.41=, 7.36, 5,79, 2.74, může si mamka vymýšlet  PS str.17/ 4  uč. str.33/6

Př – uč. str. 26  prase divoké a liška obecná

Vl – uč. str. 16       Vznik českého státu

Aj PS str. 12/1 13/ 1 a procvičovat have got a has got

3. 12. 2019

Čj – uč. str. 21/4 napsat do školního sešitu, naučit vyjmenovaná slova po V, vypsat do školního sešitu z uč. str. 31 rozlišuj, šašek str. 29/1. 2

M – PS str. 17/1, sloupečky V- X, trénovat typ příkladů zpaměti 6. 12= 60, 12, 72

Aj – uč. str. 15, PS str. 14 a 17

Čtení – čítanka str.  62 naučit se nazpaměť báseň Hoj ty Štědrý večere

2. 12. 2019

Aj – opsat sešit od spolužáka, uč. str. 12, 13, 14

Čj – kontrola Dú a měli jsme tu návštěvu – psovody

M – minutovky str. 3/5 b    str. 3/6   uč. str, 22/4

Vl – Ps str. 9 – 10

29. 11. 2019

Č j – str. 28/4, uč. str. 18/4 do školního sešitu, Dú uč. str. 21/1

M – geometrie opakování kolmic, rýsování pravoúhlého trojúhelníku uč. str.118

Př – kuna lesní,  jelen lesní uč. str. 26 napiš zápisky

28. 11. 2019

Čj – psali jsme pětiminutovky na vyjm. slova po S, PS str.  18/2, 3   uč. str. 18/3

M – minutovky str. 3/5 a, násobilka na rychlost do 5 min V – X

Čt – na známky – O bezohledném slonovi

Vl – uč. str. 14

27. 11- 2019

Čj – PS str. 28/1, 2, 3    uč. str. 18 žlutá tabulka napsat do školního sešitu, PS str.16/ 2

M – minutovky str. 2/4 a, b   sloupečky V-X na násobení

Př – uč. 26 veverka obecná

26. 11. 2019

Aj – sloveso have got a has got, have not got a has not got, test na číslovky

Čj – poněvadž 4 chyběli, pracovali jsme pouze v šaškovi str. 26/ 4 str. 27/9, str. 28/10 str. 28/11

M – minutovky str. 1/1 celá   Dú str. 1/2, stále trénujeme sloupečky na dělení I – V do 5 min

25. 11. 2019

Aj – zjistím zítra

Čj – šašek str. 27/8, psali jsme pětiminutovky na obje, ě

M – sloupečky I – V na rychlost do 5min, jeden sloupeček po druhým tak dlouho dokud to nebudu umět perfektně, uč. str. 22 násobení dvojciferným číslem- tabulka nahoře 4. 64= 4. 60 +4.4=240 +16=256

Vl – p. učitelka nebyla, dějiny českého národa

 

22. 11. 2019

Čj – šašek str. 25/2, 3 a pak jsme psali cvičně na obje, ě,

M – dnes geometrie PS str. 35/4 a opakovali jsme rýsování kolmic, stále to dělá někomu problém

Vl – slíbená vlastivěda ze včerejška uč. str. 13 Velkomoravská říše

Př. – uč. str.  25  Ptáci

21. 11. 2019

Čj – vyjmenovaná slova po S, naučit, šašek str. 25/1 str. 26/5

M – trénujeme stále příklady na dělení ze sloupečků I – V, uč. str.28 dole žlutý rámeček- rozklad čísel, rozložit všechna čísla poslední modrý řádek

2 357 podle vzoru ve žlutém řádku,

Vl- zjistím zítra a napíši

18. 11. 2019

Čj – oprava diktátu, uč, str. 17/předpony ob, v- vypiš si do školního sešitu Zapamatujte a oba sloupečky se nauč nazpaměť

M – psali jsme na známky násobilku a za Dú sloupečky na dělení I – V na rychlost trénovat ústně a pak jednou napsat na papír

Vl – pověsti

15. 11. 2019

Čj – psali jsme diktát a na známky určování kořene, předpony a přípony

M – čtvrtletní práce

Př.- uč. str. 25 mravenec lesní- zapsat si o něm do sešitu

Vl – uč. str. 22 Pověsti- četli si pověst o Čechovi

Dne 19. 11. 2019 u nás ve třídě proběhne Dlouhodobý program primární prevence- děti donesou domů tiskopis prosím přečtěte si a podepište, že jste s tím srozuměni.

14. 11. 2019

Čj – Ps str. 16/3,4     uč. str. 16/1

M – nový sešitek minutovky str. 19/37 str. 20/ 39 písemné odčítání

Vl – zítra zjistím, už tu nemám paní učitelku

13. 11. 2019

Vážení rodiče, dne 12. 12. 2019 se bude opět konat naše Vánoční setkání. Prosím, rozmyslete si a  do konce listopadu dejte vědět, zda budete doma něco vyrábět a prodávat na jarmarku. Děkuji za info.

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 odpadá dětem odpolední čtení z důvodu pedagogické rady, budou si číst více doma.

Čj – PS str. 15/1, ,3,4    Dú PS str. 16/2       uč. str. 16/3 do školního sešitu, to je ze včerejška a dnes jsme opakovali určování kořene, předpony a přípony na čtvrtletní práci u slov -zalyžovat si, jezdectví, přestavba, psali jsme pětiminutovky

M – trénovali jsme včera i dnes písemné sčítání a písemné odčítání- nemám tady přesně stránku, ale je to z učenice a pak nový sešitek Minutovky str. 15/29 a Dú z tohoto sešitku str. 18/35

Př . uč. 22 Keřové patro- zapiš si do sešitu

11. 11. 2019

Čj – Šašek str. 24/ 4, 5,   uč. str. 14 zapiš si do školního sešitu předložky a předpony,- vymysli si sám další slov    uč. str. 15/4     Ps str. 14/1

Aj . nebyla, paní uč. je nemocná

Vl – Sámova říše str. 10, ve čtvrtek je písemná práce uč. str. 9 – 10, Dějiny udatného národa českého

M – test na slovní úlohy, uč. str. 31/ 1

8. 11. 2019

Čj – oprava diktátu, Šašek str. 22/ 3, str. 23/1, 2

M – geometrie str. 35/3

Př – uč. str. 21/ mechové a bylinné patro – napiš výpisky do školního sešitu

Dne 12. 11. 2019 odpadá dětem 5. a 6. vyučovací hodina. Končí tedy v 11. 45h a  pak jdou na oběd.

7. 11. 2019

Čj – PS str. 13/ 2, 3, 4    uč. str. 13/3

M – Vypočítej a zapiš se stručným zápisem do školního sešitu slovní úlohy. Martin si našetřil 81 Kč. Šimon si našetřil 9 krát méně. Kolik korun našetřil Šimon a kolik oba dohromady? Slovní úloha od Karolíny Vydrové – V rybníku žilo 110 kaprů. V létě rybáři ulovili 85 kaprů, z nichž 5 pustili zpět do rybníka. Kolik zůstalo v rybníce kaprů?

uč. str. 18/1 zaokrouhlování na stovky

Dú – uč. str. 16/4 , 5

Vl – dnes psali test a v sešitě mají pouze nadpis Sámova říše

6. 11. 2019

Čj – Stavba slova – napiš do školního sešitu slovo vyletíme – k tomuto slovu vymysli 4 příbuzná slova, vyznač červeně jejich společnou část, což je kořen slova. Žlutě vyznač předponu a modře příponu.

PS str. 13/1

Dú –  uč. Čj  str. 28/2 přepiš do domácí přípravy

M – nová látka zaokrouhlování uč. str. 18/1 –  napiš do školního sešitu pouze zaokrouhlování na desítky

Př – Kořenové patro uč. str. 20 – vypiš do školního sešitu tučně vytištěné

Aj  – uč. str. 10. 11     PS str. 10, čísla 0 – 100, gramatiku je potřeba si opsat od spolužáka

Hv- píseň Boleslav Boleslav

5. 11. 2019

Čj –  Oprava písemné práce: Nauka o slově, Šašek str. 21/2

M – opět sloupečky, znovu změřte čas a porovnejte, zda došlo k zlepšení, uč. str. 15/ 6, 7   PS str.6/ 4,5,7

Aj –  omlouvám se, ale už jsem nezastihla paní uč. Šindelářovou

4. 11. 2019

Vážení rodiče, na 19. 11. 2019 máme naplánované třídní schůzky od 15. 00h. Děti mají zapsáno v ŽK, prosím o podpis a začali jsme vybírat 200Kč na SRPŠ. Pošlete prosím po dětech nebo stačí zaplatit  na třídních schůzkách. Děkuji.

Čj – psali jsme vypravování na téma: Moje podzimní prázdniny, Šašek str. 19/8 str. 20/10, 11

M –  trénovali jsme sloupečky na násobení VI – X a opět jsme po prázdninách trochu zapomněli, prosím natrénujte

VL – Příchod Slovanů, Sámova říše

Minulý týden jsme byli na  šípkách a cestou jsme se stavili na farmě, můžete se podívat. Šípky si usušíme a v zimě si společně uvaříme šípkový čaj, který je hodně prospěšný pro naše zdraví.

 

 

22. 10. 2019

Čj – psali jsem diktát na vyjmenovaná slova po M, PS str. 12/ 1 celá

M- sloupečky na rychlost VI – X do 6 min, uč. str. 13/ 11

Aj – uč. str. 9, PS str. 7, 8, 9

11. 10. 2019

Čj – vyjmenovaná slova po M – umět vyjmenovat, Šašek str. 113/3   str. 14/ 4, 6

G – stále trénujeme sloupečky příkladů na násobení VI, VII, VIII,, PS str. 32/1 přímky různoběžné a rovnoběžné

Př. – uč. str. 23 listnaté stromy bud a dub- vypsat do sešitu, nakreslit list a plod

Týden od 30. 9. – 4.9. 2019

4. 10. 2019

Čj – psali jsme diktát na vyjmenovaná slova po L

G – PS str. 31/4

Př. – Test jehličnaté stromy

Dne 10. 10. 2019 jedeme do HK do hvězdárny, vybíráme 250 Kč na autobus a vstup. Podrobnější info příští týden.

3. 10. 2019-

Čj- uč. str. 9 opsat si žlutý rámeček do školního sešitu – slova souznačná a protikladná.   PS str.8/ 2,3,4

M – násobilka 8, příklady na rychlost

Vl – hodina nebyla, děti si užily hodiny jógy. Na jógu se vybíralo 70 Kč. Děti měly zaplaceno z 1000 Kč, ještě zbytek použijeme na autobus do Dvora Králové na dopravní hřiště.

2. 10. 2019

Čj – psali jsme pětiminutovky na vyjm. slova po L, PS str. 7/1

M – násobilka 6 a 7, trénuj z přehledu násobilky nalepený ve školním sešitě, Dú napiš do domácí přípravy a vypočítej  příklady 6.5=     3.7   4.6  8.7  2.7  6.7  3.6   5.6   2.7  9.7   9.6   0.6  10.7   4,7   8.6

Aj . práce na interaktivní tabuli –  speeling

Př – opsat sešit od spolužáka nebo vypsat  z uč. str. 23 borovice lesní a modřín opadavý

 1. 10. 2019

Čj – Šašek str. 11/1, 2  Dú  Šašek  str. 12/34

M – Test na sčítání zpaměti, PS str. 6/1,2

Aj – speeling

Zítřejší akce se přesouvá na 9. 10. 2019, děti mají ještě zapsáno v žákovské knížce.

________________________________________________________________________

Týden od 23. 9. – 27. 9. 2019u

Dne 26. 9. 2019 jedeme v 8.00h do Trutnova na projekt Ministerstva zemědělství ” Do lesa s lesníkem.”Děti budou mít poslední vyučovací hodinu. Pojedeme za každého počasí, budeme celé dopoledne v lese, proto prosím dejte dítěti vhodné oblečení. S Sebou svačinu a pití, oběd bude ve škole. Děti dnes donesou domů lístečky se souhlasem, že během akce mohou být fotografovány a natáčeny, podepište  a pošlete prosím  do školy. Děkuji

23. 9. 2019

Čj – vypiš si vyjmenovaná slova po L do školního sešitu, uč. str. 24 rozlišuj – též si napiš do školního sešitu, Šašek str. 7/ 3   str. 8/5

Aj – PS str. 2/2, abeceda

M – uč. str. 8/5  str.  8/6

Vl –  uč. str. 5 starší doba kamenná, vypsat do sešitu tučně vytištěné

24. 9. 2019

Čj – PS str. 23/6,7 a psali jsme diktát

M – uč. str.9/1 napiš do školního sešitu, uč. str. 8/7 napiš do školního sešitu

Aj – abeceda, uč. str. 5, PS str. 3,4

Dnes děti donesou domů seznam pracovních sešitů, Na žáka do dělá 867 Kč. Jak jsme se dohodli na našem setkání, vybírala bych 1000Kč a zbytek necháme ve třídním fondu na naše další společné akce. Pokud máte, již můžou děti do školy nosit, protože  příští týden 2. 10. 2019 jedeme do Dvora Králové na dopravní hřiště a část peněz využijeme na dopravu. Děkuji.

25. 9. 2019

Čj – Šašek str. 8/ 6  str. 7/7   PS str.24/ 1, 3

M – násobilka sloupečky I-V., PS str. 4/8

Aj – práce na interaktivní tabuli

Př – dokončení práce z minulé hodiny –  určovali živočichy a rostliny ze str. 18 a 19

uč. str. 22 – napsat si do sešitu – Stromové patro – patří sem jehličnaté stromy, listnaté stromy a smíšené stromy

Zítra má být deštivé počasí, můžete dát dětem klidně holínky a pokud má, něco nepromokavého. Věřím, že počasí se umoudří a děti si to užijí.

27. 9. 2019

Čj – vysvětlovali jsme si zítřejší státní svátek, PS str. 24/3, 4

G – PS v M str. 31/ 1, 2, 3

Př – opsat si sešit, uč. str. 22 jehličnaté stromy a str. 22

Hezký víkend 🙂

________________________________________________________________________

30. 9. 2019

Čj – šašek str. 10/9 a 10

M – uč. str. 10/3 napiš celé příklady a vypočítej, příprava na test, uč. str. 10/7 a 9 a vymysli podobnou slovní úlohu tohoto typu

Od příštího měsíce uvidíte úkoly hned od začátku  našich stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |