Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zveme vás, rodiče i děti, v pátek 29.1.2016 k zápisu do budoucí 1. třídy 2016/17.
Dobu Vaší návštěvy si můžete vybrat podle svých časových možností v MŠ, kde se zapíšete do seznamu, nebo domluvit na telefonním čísle 725 020 704 (ředitelka školy). S sebou vezměte rodný list dítěte, vyplněný dotazník a občanský průkaz zákonného zástupce.
Průběh zápisu odpovídá doporučení MŠMT. Paní učitelka Marcela Pavlíková během krátkého rozhovoru s dítětem posoudí jeho školní připravenost. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
Na setkání s vámi se těší Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |