Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

„VIDĚT A BÝT VIDĚN“

„VIDĚT A BÝT VIDĚN“

V pátek 20.11. se celkem 16 žáků (ze 7., 8. a 9.tř.a Johanka Teplá) zúčastnilo dopravně bezpečnostní akce uskutečněné dopravně bezpečnostní komisí Obce Rudník spolu s Policií ČR. Cílem bylo zaměřit se na neoznačené chodce a cyklisty a poučit je o nutnosti používání reflexních prvků a řádného osvětlení na veřejné komunikaci.
Žáci byli rozděleni do třech skupin a spolu s dospělými (Aleš Maloch, Michal Šindelář, Jan Teplý, paní Malochová a Alice Kuhn-Gaberová) se vydali třemi různými směry po veřejných komunikacích Rudníku. Policejní auto mezitím projíždělo obcí se stejným cílem. Pravděpodobně bylo deštivé počasí důvodem k tomu, že byl počet chodců i cyklistů malý. Smysl tato akce ale určitě měla a věřím, že nejen zúčastnění žáci budou na svou bezpečnost myslet víc.
Děkuji ochotným dobrovolníkům z řad dětí i dospělých.
Alice Kuhn-Gaberová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |