Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Sběr ve školním roce 2015/16

Sběr ve školním roce 2015/16

Sběr druhotných surovin patří již tradičně k našim oblíbeným aktivitám. Mimo ochrany přírody má pro nás tato činnost i nemalý finanční efekt. V tomto školním roce budeme od dětí vybírat starý papír (kartony a krabice musí být oddělené od novinového papíru), vše svázané do balíků a zvážené. Rovněž hliník je třeba předem zvážit. Víčka od PET lahví se shromažďují za třídu.

Nejlepší 4 sběrači papíru obdrží jako odměnu vyhlídkový let nad Krkonošemi. Ceny jsou připravené i pro nejlepší sběrače hliníku. Nejlepší 3 třídy za všechny kategorie obdrží finanční odměnu.

Věříme, že do sbírání druhotných surovin se zapojí co největší počet dětí.

Ing. Petr Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |