Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Školní výlet 6.třídy

Školní výlet 6.třídy

Nebývá zvykem organizovat školní výlet na začátku školního roku a navíc na 3 dny. Přesto jsme se rozhodli tento „experiment“ podstoupit a pro nové šesťáky výlet naplánovat. Jeho cílem nebylo prodloužení prázdnin, ale seznámení se navzájem a především s novým třídním učitelem.

Na výlet se přihlásili všichni, jen kvůli nemoci zůstal 1 žák doma.  Cílem byly nedaleké Sejfy. Po příjezdu jsme hned vyrazili na Babí a pevnost Stachelberg. Navštívili jsme i podzemí bunkru. Škoda jen, že v jednom případě strach nedovolil vstoupit do podzemí. Rovněž zbývající dny se nesly ve znamení pochodů a vyvrcholením byla návštěva Rýchorské boudy.

Nezůstalo jen při chození, čas po večeři byl vyhrazen sportu a večer společným hrám. Je s podivem, kde se v dětech bere tolik energie, že se jim večer nechce vůbec spát.

Výlet splnil očekávání všech, počasí přálo a pár puchýřů nezkazilo dojem z povedené akce.

Ing. Petr Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |