Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Výsledek zápisu do 1. třídy 2023/24

Výsledek zápisu do 1. třídy 2023/24

Ředitelka školy Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, jako příslušný správní orgán podle § 46 a podle §165 odst. 2 písmeno e) odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád a v souladu s pozdějšími předpisy, rozhodl takto:

Do 1. třídy ve školní roce 2023/24 se přijímají žáci s registračním číslem:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Odklad povinné školní docházky mají: 1, 18

Přerušení správního řízení: 19

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |