Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Cyklistika v naší škole

Cyklistika v naší škole

Druhá polovina června je již tradičně spjata s konáním cyklistického výcviku na naší škole. Letos se přihlásilo rekordních 40 žáků z 5. – 9. třídy, kteří byli rozděleni do dvou družstev. Během vyjížděk jsme se zastavili na golfu v Prosečném, kde jsme měli možnost vyzkoušet odpaly a na vlastní oči vidět, jakou péči green vyžaduje, aby se golfistům dobře hrálo. Některým jedincům se podařilo odpálit míček do vzdálenosti 100 metrů.

Zdolání Bolkova dokonale prověřilo fyzičku účastníků, ale sjezd lesem do Janských Lázní spojený s návštěvou cukrárny byl odměnou za spálené kalorie. Návštěva přírodního koupaliště v Sejfech, po níž následovala jízda Zlatou cestou do Trutnova byla vyvrcholením cyklistického výcviku.

Škoda jen, že počasí neumožnilo uskutečnit vyjížďku i ve čtvrtek. Přesto jsme za 3 dny ujeli 82 kilometrů. Letošní výcvik byl nejen ve znamení ohromného zájmu ze strany žáků, ale i velkého množství defektů a technických problémů, které se nevyhnuly ani učitelům. I díky pomoci našeho školníka, který vždy ochotně přivezl náhradní kolo, se podařilo všem dojet do cíle. Pro učitele bylo velkým zadostiučiněním, že dětem se výcvik líbil a příští rok chtějí zase vyrazit do okolních kopců.

Ing. P. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |