Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Zápis do 1. třídy 2022/23

Zápis do 1. třídy 2022/23

Zápis budoucích prvňáčků do naší 1. třídy ve šk. r. 2022/23 proběhne ve čtvrtek 14. dubna 2022 v časech, které si můžete zarezervovat v MŠ Rudník, nebo telefonicky na č. 725 020 704. Zápis proběhne dle regulí § 36 561/2004 Sb., školského zákona a § 3a) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Při zápisu povede krátký rozhovor ředitelka školy se zákonným zástupcem dítěte v jedné místnosti a děti budou po malých skupinkách v budoucí 1. třídě s budoucí paní učitelkou Mgr. Marcelou Pavlíkovou. Hravou formou si s nimi paní učitelka projde jejich školní připravenost. V naší škole bude otevřena jedna 1. třída.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu si prosím přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Vy, kteří máte závažné důvody k odkladu povinné školní docházky, navštívíte pedagogicko psychologickou poradu nebo speciálně pedagogické centrum a poté požádáte o potvrzení dětského lékaře. Tato dokumentace je povinná k umožnění nástupu do 1. třídy v řádném termínu.

Těším se spolu s paní učitelkou na setkání 🙂

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

plakát na web 2022-23

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |