Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Informace k 1. září 2021

Informace k 1. září 2021

Ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok 2021/22

Informace pro 1. třídu o organizaci začátku školního roku 2021-2022:

1.září se děti s rodiči sejdou před školou v 8.00 hodin. Paní vychovatelka Lenka Kollárová přivede děti s rodiči do třídy.

Rodiče musí mít dýchací cesty zakryté respirátory, děti mohou být bez roušek.  Děti se nebudou testovat. Testování  prvňáčků  proběhne  ve čtvrtek 2. 9. 2021 ráno.

V 8.15 hodin proběhne v 1. třídě slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 za přítomnosti vedení školy a zástupce obce.

Děti se nebudou přezouvat do bačkor, aktovku si přineste, protože dostanete dárkové balíčky a část pomůcek.

Družina a oběd budou od 2. září.

Po přivítání prvňáčků se bude konat třídní schůzka.

Rodiče se seznámí s řádem školy a dalšími organizací školního roku, včetně rozvrhu hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. Budou žáci končit vyučování v 10. 30 hodin a půjdou na oběd.

Od pondělí bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin, který obdržíte 1. září během třídní schůzky.

Těší se na vás Mgr. Eva Soukupová tř. učitelka

Třídy 2. – 9. se společně přivítají s panem starostou a paní ředitelkou na chodbě 2. stupně v 8:05 hod. a pro ně už platí povinné testování (podrobnosti naleznete v příspěvku Testování v září 2021). Se svými spolužáky a třídními učiteli budou ve třídách 1 vyučovací hodinu. Žáci první školní den nemají oběd, nebude ŠD ani ŠK.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |