Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Organizace školní družiny ve školním roce 2021/2022

Organizace školní družiny ve školním roce 2021/2022

Ve středu 1. září budou dětem rozdány  zápisní lístky, které vyplněné donesou zpět ve čtvrtek 2. září a předají paní vychovatelce. Běžný provoz školní družiny začíná ve čtvtek 2.září 2021 v 6 00 hodin. V tomto školním roce budou družinku navštěvovat žáci 1.,2.,3. a  4.třídy. Provoz je zajištěn od 6 00 hodin do 15 30 hodin. Těšíme se na společné zážitky, vycházky, výlety, soutěže a vyrábění. Platba na celý školní rok činí 800 Kč. Je zde zahrnut nákup hraček, výtvarných a sportovních potřeb, popřípadě částečná úhrada výletů. Dětem z 1. a 2. třídy bude odečteno za minulý školní rok 50 Kč a dětem ze 3. třídy 150Kč (pandemie). Dětem, které již v letošním školním roce nebudou navštěvovat školní družinu , budou peníze vyplaceny. Na děti se těší vychovatelky Petra a Lenka a asistentka pedagoga Petra.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |