Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Školní docházka od 12. 4.

Školní docházka od 12. 4.

Dne 12. 4. 2021 se vrátíme k rotační prezenční výuce pro 1.-5. třídu. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. V týdnu od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 budou do školy chodit žáci 1., 2., a 4. třídy. V týdnu následujícím pak 3. a 5. třída.  Podmínkou účasti ve výuce je provedení antigenního testu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) po příchodu do školy. Přítomnost rodičů u testování  žáků 1. a 2. třídy bude umožněna na požádání. Naše škola bude mít k dispozici antigenní testy pro samosběr.
Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly Covid 19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit.

Školní družina a školní klub budou fungovat normálně. Děti, které přijdou do ranní družiny budou testovány ihned při příchodu.
Školní jídelna bude také normálně v provozu, všichni žáci 1.,2. a 4. třídy, kteří chodili  na obědy, jsou automaticky přihlášeni. V případě, že by někdo z nich nechtěl oběd odebírat, musí toto předem nahlásit vedoucí školní jídelny.
Věřím, že vše co nás čeká bez problémů zvládneme a k výuce rotační se do konce školního roku ještě připojí další třídy. Blíží se teprve čtvrtletí druhého pololetí 🙂
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |