Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Provoz školy od 1. 3. 2021

Provoz školy od 1. 3. 2021

Provoz škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Od 27. 2. se krizovým opatřením: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

zakazuje osobní přítomnost

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost:

  • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání – především při neprobíhající distanční výuce žáka

Je také stále povoleno:

  • konání přijímacích zkoušek

Od 1.3. bude tedy celá škola i MŠ v distanční výuce, která nás všechny čím dál víc trénuje v trpělivosti a snaze společnými silami směřovat k potřebnému vzdělání našich dětí.

Děkuji vám

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |