Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

LES VE ŠKOLE

LES VE ŠKOLE

Jako vloni, tak i letos jsme s jednotlivými třídami zamířili zkoumat krásy našich lesů. Hledali jsme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, všímali jsme si přírodních plodů, zvěře, hub, ale především jsme se zaměřili na čistotu lesa. Dozvěděli jsme se plno nových informací při vyplňování pracovních listů, vytváření plakátů, hry Kvarteto, frotáže listů, využití informačních technologií (aplikace Smart, internet), encyklopedií.
Všechny své znalosti jsme použili při závěrečné „poznávačce“ s paní Lenkou Dymákovou z DDM Hostinné. Zhostili jsme se jí se ctí a měli jsme z výsledků radost. Jelikož prvňáčci ještě neumí psát všechna písmena, poznávání přírodnin splnili ústně. V druhém ročníku se na prvním místě umístil Ladislav Perný, druhé místo obsadil Ondřej Kutáček a jako třetí skončil Pavel Smeták. Ve třetí třídě se o první a druhé místo rozdělili Michal Šulc s Pavlínou Pěničkovou. Adéla Szeidermannová obsadila krásné třetí místo. Čtvrtá třída dopadla následovně: první Filip Sikora, druhá Eliška Drefková, třetí Natálie Zítková. Z pátého ročníku se umístili tito: první Tereza Szeidermannová, druhý Stanislav Fišar, třetí Tereza Kocourková.
V příštím roce bychom rádi navštívili naučnou stezku Lesem Království U Dvora Králové.
Petra Dikorasová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |