Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Způsob výuky žáků 2. stupně od 12.3.2020

Způsob výuky žáků 2. stupně od 12.3.2020

Od 30.3.2020 měníme rozvržení zadaných úkolů na týden – od pondělí do pátku 🙂

Během dnešních dopoledních hodin budou na třídních stránkách tříd II. stupně umístěna zadání učiva.
Úkoly, které žáci vypracují, budou ofoceny nebo naskenovány a odeslány na e-mail učitelům, kteří předmět v dané třídě učí.
První kontrola proběhne v pondělí 16. 3., odeslání nejpozději do 9 hodin dopoledne.

Zadávání nových úkolů vždy během pondělních dopoledních hodin.
Kontrola a odevzdání nejpozději v pátek.

(v pondělí zadáme → do pátku odevzdáte)

Kvůli přehlednosti je zapotřebí při psaní e-mailu s přílohou domácího úkolu vyplnit Předmět zprávy podle vzoru:

Jméno, příjmení, třída, předmět

Příklad:
Jan Novotný, 9. třída, matematika

Žáci 1. stupně mají už dlouho zažitý způsob nahlížení do stránek tříd.

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte prosím třídní učitele. Veškerá zadání nebo pracovní listy se dají předat.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |