Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

MAPA ŠKOLY – dotazníkové šetření

MAPA ŠKOLY – dotazníkové šetření

Vážení rodiče,

snahou naší školy je, aby se žáci do školy těšili a cítili se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojeni. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám můžete říci vy, kteří jste do chodu školy také zapojeni. Proto jsme využili  nabídky společnosti Scio  uskutečnit dotazníkové šetření, zvané MAPA ŠKOLY. Děti tento týden přinesou domů papírové dotazníky a my velmi prosíme o jejich vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.
Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce.
Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.
Vyplněné dotazníky vložte prosím do obálky, zalepte ji a prostřednictvím svých dětí pošlete třídnímu učiteli do 19. 2. 2020.
Moc vám děkujeme.

za vedení školy Alice Kuhn-Gaberová a Vladimír Tremer

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |