Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Policie ČR a škola

Policie ČR a škola

Ve spolupráci s Policii ČR organizujeme na naší škole v letošním školním roce akce zaměřené především na zajišťování návykových a nebezpečných látek. Uvědomujeme si totiž, že dnešní doba s sebou nese také spoustu rizik v podobě drog i lidí jednajících agresivně. Prostředí školy se proto stane místem, kde pracovníci Policie ČR v rámci cvičení zrealizují simulovaný zásah. V zájmu co největší autentičnosti nebudou o přesném termínu žáci informováni. Chtěli bychom tímto uklidnit všechny rodiče a ujistit je, že vše je přesně organizováno a probíhá pod vedením profesionálů a zároveň si přát, aby vždy zůstalo jen u cvičení.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |