Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Informace na začátku šk. roku 2019/20

Informace na začátku šk. roku 2019/20

V úterý 3.9. bude předání učebnic všem žákům, 1. stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin, od středy 4.9. bude již platný rozvrh hodin (bez odpoledního vyučování). Ve čtvrtek 5.9.  proběhne atletický den pro 2. stupeň, 1. stupeň již bude mít výuku s odpoledním vyučováním a v pátek 6.9. chystáme atletický den pro 1. stupeň. Atletika se uskuteční na naší školní zahradě. Podrobné informace k celému prvnímu týdnu září získají žáci u svých třídních učitelů.

Druhý školní rok otvíráme školní klub. Přihlášky obdrží žáci 4. až 6. třídy od paní vychovatelky Ivety Tomové.

Školní obědy žáci mají od úterý 3.9.

Školní družina započne činnost také od úterý 3.9.

Přeji všem žákům, pedagogům i rodičům, aby je v následujících 10 měsících spojovala dobrá nálada a spolupráce.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |