Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Týden cyklistiky

Týden cyklistiky

V letošním školním roce navázala naše škola na tradici cyklistických kurzů z minulých let a ve snaze umožnit účast maximálnímu počtu dětí, zorganizovali jsme letošní kurz ve zcela nové podobě. Děti spaly doma a denně se v 8 hodin scházely před školou a odtud jsme vyráželi na vyjížďky do okolí.
Děti byly rozděleny do dvou družstev podle věku a denně ušlapaly od 20 do 46 km. Šlapání jsme si zpestřili návštěvou golfu v Prosečném, kde děti dostaly odborný výklad a samy si vyzkoušely odpaly. Na Sejfech si užily prolézaček a míčových her a cestou zpět i jízdu přes potok, v kempu Peklo se potom s velkým ohlasem setkal nohejbal.
Jízda na kolách se neobešla bez defektu, ale i tato malá nepříjemnost byla přítomnými učiteli zvládnuta. Zákon schválnosti platil i v našem případě, protože defekt postihl žáka, který neměl náhradní duši (naštěstí učitelé měli odpovídající náhradní).
Týden cyklistiky byl dětmi hodnocen velice pozitivně, čemuž napomohly jednak krásné tratě v okolí a pěkné počasí. Za vytrvalost i chování si všichni účastníci zaslouží pochvalu.
Foto viz fotogalerie.

Ing.Petr Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |