Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Pomoc bolkovským loukám

Pomoc bolkovským loukám

Také letos naši žáci pomáhali přírodě. Dne 17. dubna vyrazila 7. a 8. třída hrabat orchideové louky na Bolkově. V rámci spolupráce s KRNAPem se opakovaně podílíme na péči a ochraně našeho nejbližšího okolí. Odměnou za práci bylo opečení buřtíků a zábavné ekologické hry.
V. Pichlová a P. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |