Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Exkurze 8. třídy na Střední zdravotnickou školu v Trutnově

Exkurze 8. třídy na Střední zdravotnickou školu v Trutnově

Žáci 8. třidy naší základní školy navštívili 6. března SZŠ v Trutnově. Studenti střední školy pro ně připravili interaktivní dopoledne, kde první vyučovací hodinu zhlédli prezentaci na téma dýchací a oběhová soustava člověka. V dalších hodinách absolvovali praktická cvičení první pomoci – masáž srdce u dospělého, dítěte do 8 let a kojence, dále si vyzkoušeli profesionální přístroje a mohli si změřit krevní tlak v klidu a po zátěži, poslechnout tlukot srdce, zjistit tepovou frekvenci a další. Vyzkoušeli si základní obvazovou techniku při poraněních hlavy a krvácení.

Překvapením na závěr byla nečekaná simulace kolapsu dvou žáků střední školy, kdy naši žáci měli aplikovat získané poznatky a zkušenosti v praxi a poskytnout první pomoc. Někteří byli zaskočeni, jiní reagovali okamžitě a profesionálně! „Životy“ byly zachráněny a všichni si to báječně užili!

Díky zdravotnickému kurzu pořádanému při branném dnu na naší škole a zdravotnickému kroužku byly znalosti našich dětí hodnoceny pedagogy SZŠ jako velmi nadstandardní. Opět se ukázalo, že když se chce, daří se dobrá práce, každé úsilí má svou odměnu!

Mgr. Veronika Pichlová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |