Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Preventivní přednáška Policie ČR žákům 2. stupně

Preventivní přednáška Policie ČR žákům 2. stupně

20. 3. 2013 navštívil naši školu tiskový mluvčí Policie ČR pan nadpraporčík Udo Ertner z trutnovského oddělení. Pro žáky druhého stupně si připravil preventivní přednášku týkající se trestní odpovědnosti mladistvých a dále probral problematiku návykových látek a drogové závislosti včetně přehledu jednotlivých drog dle jejich účinku a nebezpečí z nich vyplývajících. Toto vše doprovázel velkoplošnou projekcí, praktickými ukázkami a fotodokumentací. Došlo také na besedu, kdy se žáci ptali na toto ožehavé téma a vždy jim bylo otevřeně odpovězeno. Patří mu za to velký dík. Z reakcí našich žáků bylo zřejmé, že považují tuto akci za zdařilou a doufejme, že si všichni uvědomují velké nebezpečí tohoto typu, číhající na nás dnes doslova na každém kroku.

Foto z akce viz fotogalerie.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |