Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Branný den 2018

Branný den 2018

Blížící se konec školního roku je už tradičně na naší škole spojen s konáním branného dne. Po zkušenostech z loňského roku jsme do realizace branného dne přizvali místní hasiče, zástupce Policie ČR a ZZS z Vrchlabí.
Žáci 2. stupně byli rozděleni do deseti družstev a na jednotlivých pracovištích si prohlédli vybavení hasičské tatry i sanitky, vyzkoušeli si oblékání hasičských obleků, seznámili se s používáním hasicích přístrojů a poskytováním první pomoci. Nechyběla ani překážková dráha, pohyb po laně a střelba ze vzduchovky.
Zvlášť zajímavá byla ukázka, kdy policejní psi vyhledávali zdroje požáru. Této ukázky se zúčastnily i děti z 1. stupně.
I přes úmorné vedro žáci neztratili pozornost a statečně bojovali s překážkami. Pochvalu si zaslouží všichni, nejen družstvo J. Procházky, které celkově zvítězilo.
Velké poděkování za projevenou ochotu a pomoc s realizací branného dne patří paní Koderičové, místním hasičům a příslušníkům Policie ČR z Hostinného a Hradce Králové.
Ing. Holubka

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |