Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Školská rada

Školská rada

 Výsledky voleb do školské rady:
za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Hana Ježková, Jana Levínská a Ing. Petr
Holubka
za zákonné zástupce byli zvoleni: Miroslav Sedláček, Romana Vondráková a Ing. Miroslava
Šmahelová
za zřizovatele: MVDr. Václav Jindra, Bc. Renata Šindelářová a Petra Sekerková

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |