Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Přehled otevřených zájmových kroužků ve škole

Přehled otevřených zájmových kroužků ve škole

úterý: Angličtina pro 1. a 2. tř. (Mgr. Ďurechová) 14:15 – 15 hod
Vaření 14:30 – 17 hod
Výtvarný kroužek (Mgr. Schwaningerová) 13:30 – 15:30 hod
středa: Kreslení forem (Mgr. Ďurechová) 12:45 – 13:30 hod
Tvořivá dílna (Mgr. Ďurechová) 14:00 – 15:00 hod
Pěvecký sbor (M. Imlaufová) 15 – 16 hod mladší
16 – 17 hod starší
čtvrtek: Flétna (Mgr. Ďurechová) 14:30 – 15:15 hod
pátek: Střelecký kroužek (Ing. Holubka) 12 – 12:45 hod
Sportovní hry (Mgr. Tremer) 13 – 14 hod mladší
14 – 15 hod starší

Kroužek broušení skla s panem Petrem Boháčkem – probíhá s vybranou skupinou žáků.

V jednání je kroužek deskových her s paní Vaňátkovou, která rovněž nabízí keramiku a papírové modelářství.
Pro život praktický a potřebný kroužek zdravotnický je ochotna vést paní Ilona Koderičová. Bohužel zatím není dostatečný počet zájemců.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |