Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Projekt „LES“

Projekt „LES“

V měsíci říjnu, probíhal na naší škole pro žáky prvního stupně projekt „LES“. Tato akce se promítla do několika předmětů, hlavně prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy a pracovních činností.

Žáci poznávali stromy, jejich listy a plody. Učili se, komu je les domovem, jak se musí o něj pečovat, jakou má funkci a co mu škodí. Tyto poznatky pak výtvarně zpracovávali v hodinách VV a PČ.

Vyvrcholením projektu byla dne 18.10.2017 návštěva jedinečné Stezky korunami stromů v Janských Lázních, která je vysoká 45 metrů a nabízí návštěvníkům rozhledy do okolí stromoví i na Janské Lázně.

Na cestě k vyhlídkové věži jsme šli kolem tří zastávek, kde jsme se dozvěděli, jak například mrtvé dřevo živí les nebo co je zásobárnou vody pro stromy  v lese. Podívali jsme se také do podzemní expozice, kde jsme měli nad hlavami skutečné kořeny stromů. Dozvěděli jsme se vše o životě pod povrchem.

Nechyběly ani adrenalinové atrakce, na kterých jsme si vyzkoušeli svou odvahu i zručnost. Děti ze čtvrté a páté třídy se z věže dolů svezly na suchém tobogánu, který má přes padesát metrů.

Do školy jsme se vraceli poučeni, pobaveni a s pocitem příjemného prožití podzimního dne.

 

Hana Filipčíková

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |