Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Sběr ve školním roce 2017/2018

Sběr ve školním roce 2017/2018

Shromažďování a třídění sběru má v naší škole dlouholetou tradici. Kromě výchovy dětí k ochraně přírody, má tato činnost i nemalý finanční efekt. Z takto získaných prostředků přispíváme na dopravu dětí na kulturní a sportovní akce a hradíme ceny pro nejlepší sběrače.
V letošním roce budeme opět vybírat starý papír, který je nutno svázat do balíků nebo krabic a tyto zvážit. Není třeba třídit zvlášť kartony a novinový papír. Dále mohou děti nosit hliník a uzávěry z PET lahví, rovněž hliník je třeba předem zvážit. Sběr mohou děti nosit do školy každý den, v případě většího množství papíru, mohou tento rodiče přivézt o velké přestávce a složit jej ve vestibulu vpravo od vchodu.
Pro 7 nejlepších sběračů papíru a 3 nejlepší sběrače hliníku je připravená permanentka na 10 vstupů do krytého bazénu v Trutnově. Odměněny budou i 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.
P. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |