Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Také v letošním školním roce se snažíme nabídnout dětem odpolední zájmové kroužky. Doposud jsme spolupracovali s DDM Hostinné, zastoupeným paní Vaňátkovou. S vědomím toho, že změna je život, nepřekvapí nás už tolik úprava i v této oblasti. DDM Hostinné (bez paní Vaňátkové) se spojil se Základní uměleckou školou Hostinné. Stáváme se tedy prostředníky při nabídce kroužků uskutečňovaných v naší škole a nemůžeme ovlivnit jejich cenu. Pod hlavičkou DDM ZUŠ nabízíme:
sportovní hry – vedoucí p.uč. V. Tremer
střelecký kroužek – vedoucí p.uč. P. Holubka (od 3.tř.)
výtvarný kroužek – vedoucí p.uč. M. Lhotová ( od 1.tř.)
tvořivá dílna – vedoucí p.uč. S. Schwaningerová (od 6.tř.)
pěvecký kroužek – vedoucí p.uč. M. Imlaufová (od 1.tr.) dvě skupiny
vaření – vedoucí p. A. Vojáčková (od 1.tř.)
zdravotnický kroužek – vedoucí p. I. Koderičová (od 5.tř.)
A pod vedením paní Vaňátkové bude i v letošním roce pokračovat kroužek deskových her.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |