Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Výsledky zápisu – přijaté děti

Výsledky zápisu – přijaté děti

Přijaté děti, zapsané při zápisu pod registračními čísly, do 1. třídy od školního roku 2017/18 jsou:
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15 (pokud nenastane změna novým správním řízením), 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Na budoucí prvňáčky se těší třídní učitelka Hana Filipčíková.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |