Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Recyklohraní a sběr

Recyklohraní a sběr

RECYKLOHRANÍ

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ v naší škole sbíráme nefunkční malé elektrospotřebiče (vše, co má kabel nebo je na baterie) a vybité baterie. Do školy je možno přinést také použitý olej z domácnosti, který vám pak nemusí zanášet odpadní systém. Odevzdáváme ho ke zpětnému využití. Olej mohou děti nosit v dobře uzavřených PET lahvích.

Elektrospotřebiče, baterie a olej odevzdávají žáci 1. stupně do své třídy třídní učitelce, žáci 2. stupně po konzultaci s Mgr. Veronikou Pichlovou na sběrné místo. V lednu vyhlašujeme opět akci „VĚNUJ MOBIL“, kdy sbíráme k recyklaci nebo opětovnému použití nefunkční nebo nepoužívané mobilní telefony.

Třídit a recyklovat má smysl!

Mgr. Veronika Pichlová

 

Sběr ve školním roce 2016/17

Sběr druhotných surovin patří již tradičně k našim oblíbeným aktivitám. Mimo výchovy dětí k ochraně přírody má pro nás tato činnost i nemalý finanční efekt. Z takto získaných prostředků je hrazena především doprava na sportovní a kulturní akce. V  tomto školním roce vybíráme od dětí starý papír (kartony, krabice i noviny), vše svázané do balíků a zvážené, dále hliník a víčka od PET lahví.  Rovněž hliník je třeba předem zvážit. Víčka se shromažďují za třídu.

Sběr mohou děti nosit v libovolný den během školního roku, který předají třídní učitelce (učiteli) po příchodu do školy, spolu s údajem o množství doneseného sběru. V případě většího množství tříděného odpadu mohou tento rodiče přivézt autem kterýkoliv den před zahájením vyučování, popř. po jeho skončení a složit jej ve vestibulu.

Nejlepší 4 sběrači papíru obdrží jako odměnu vyhlídkový let nad Krkonošemi. Ceny jsou připravené i pro nejlepší sběrače hliníku a 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.

Věříme, že do sbírání druhotných surovin se zapojí co největší počet dětí, nejen z 1. stupně.

Ing. Petr Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |