Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Jarmark

Jarmark

I my jsme se pečlivě připravovali na školní jarmark. Vyráběli jsme vánoční ozdoby, nevšední stromečky a věnečky z mašliček. Děti se velice těšily na prodávání svých výrobků a především na výtěžek z prodeje. Tentokrát jsme vydělali 720 Kč, které použijeme při pořádání karnevalu, na sladké odměny. Všichni víme, že tato akce je spíše jakousi charitou, či sponzorstvím našich dětí. Nemůžeme srovnávat práci odborníků a výrobky dětí, ale děti můžeme odměnit za snahu a originalitu při výrobě dárečků. Proto touto cestou velmi děkujeme Mgr. Ivaně Jindrové, která nám přispěla částkou 200 Kč za jeden výrobek a v minulém školním roce nám koupila vodové a temperové barvy pro děti. Zároveň děkujeme i ostatním rodičům, kteří nám přinesou různé pomůcky a hračky a to především paní Kopecké a paní Gorelové. Velice si vážíme veškeré pomoci, jak hmotné, tak finanční.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |