Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Na pátek 23.4.2016 si 9.třída připravila pro naše prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře. Celá akce probíhala ve školní jídelně během 3. a 4. vyučovací hodiny. Při vstupu do jídelny každý prvňáček dostal kartičku s názvem zvířátka a posadil se na židličku. Poté je Matěj Rodr pěkně přivítal a následoval první úkol. Deváťáci totiž byli převlečeni za zvířátka a každý prvňáček si měl najít to své podle kartičky. Všechna zvířátka se podařilo najít, až na jezevce, tam byla potřebná malá nápověda. Po splnění úvodního úkolu se děti rozmístily po 6 stanovištích, které jim 9.třída připravila. Děti byly předem rozdělené do šesti smíšených družstev a každý věděl, u jakého stanoviště začíná. Takže vše probíhalo úplně hladce. Na každém stanovišti každé družstvo čekal zajímavý úkol. Děti doplňovaly chybějící písmenka do slov, slova do vět podle obrázků, luštily přesmyčky, tajenky, hledaly rozdíly mezi 2 obrázky. Na každé stanoviště měly děti 10 minut, po zaznění gongu se přesunuly k dalšímu stolku. Opravdu všechno měli naši deváťáci moc pěkně připravené, hezky s dětmi spolupracovali a dbali na prostřídání všech dětí ve skupině. Náleží jim velká pochvala. Na základě úspěšného absolvování všech stanovišť byli všichni prvňáčci pasováni na „Čtenáře“. Pasování prováděla Zuzka Viťuková obří červenou pastelkou. Děti dostaly diplom, medaili, průkaz čtenáře a pan Turyna je, jakožto skutečné čtenáře, pozval do rudnické knihovny. Všem prvňáčkům se celá akce moc líbila a zato velké díky patří našim šikovným deváťákům.

Hlavová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |