Zaměstnanci

Ředitelka
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová – výuka český jazyk, výtvarná výchova, psaní na PC
Úřední hodiny jsou každé úterý od 13 do 15:30 hodin. Možnost schůzek v jiných termínech po domluvě.

Zástupce ředitele
Mgr. Vladimír Tremer – výchovný poradce, výuka tělesná výchova, informatika
Úřední hodiny výchovného poradce jsou každou středu od 14 do 15:30 hodin nebo kdykoli po domluvě.

Pedagogičtí pracovníci

Filipčíková Hana – třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Pavlíková Marcela – třídní učitelka 2. třídy, výuka 1. stupeň

Mgr. Jindřišková Barbora – třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Ježková Hana – třídní učitelka 4. třídy, výuka 1. stupeň, tělesná výchova dívky 2.st.

Mgr. Junková (Dikorasová) Petra – třídní učitelka 5. třídy, angličtina 3. třída

Mgr. Šilarová Miroslava -  matematika, zeměpis, tř. učitelka 9. tř, angličtina 2. třída

Mgr. Pichlová Veronika - tř. učitelka 6. tř., výuka přírodopis, chemie, němčina, výchova ke zdraví

Ing. Holubka Petr – třídní učitel 8. třídy,  matematika, fyzika, technické kreslení, pracovní činnosti

Bc. Šindelářová Renáta - tř. učitelka 7. tř., výuka angličtiny

Mgr. Lucie Švábová – český jazyk

Bc. Kristýna Koucká – český jazyk

Bc. Ondřej Vlach – informatika, výtvarná výchova, hudební výchova

Rynešová Věra – asistentka pedagoga

Vychovatelky ŠD
Lenka Kollárová – logopedický kroužek, vaření
Petra Sekerková, DiS.- dyslektická asistentka, sportovní hry

Správní zaměstnanci
Čepková Jana – hospodářka
Sedláček Miroslav – školník
Novotná Jana – uklízečka
Ducháčová Romana- uklízečka

Comments are closed.