Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Máte přehled o tom, jak Vaše děti užívají sociální sítě?

Máte přehled o tom, jak Vaše děti užívají sociální sítě?

Vážení rodiče,

s ohledem na rychlý vývoj technologií a stále častější používání telefonů a počítačů dětmi, je důležité věnovat pozornost bezpečnému užívání digitálních zařízení. S cílem prevence nevhodného chování, komunikace s neznámými lidmi a ochrany před podvodníky a nebezpečnými lidmi jsme připravili několik návrhů možností dohledu nad činností dětí na těchto zařízeních.

Důležité: o využívání těchto aplikací by měli rodiče s dětmi mluvit a děti by o nich měli vědět.

 • Komunikace a vzdělávání:
  • Pravidelně komunikujte s dětmi o jejich online aktivitách.
  • Poskytněte jim vzdělání o bezpečném chování na internetu.
 • Společné hraní her:
  • Hrajte s dětmi online hry, abyste lépe porozuměli jejich interakcím.
  • Udržujte otevřenou komunikaci o jejich zážitcích a přátelích online.
 • Kontrola sociálních médií:
  • Sledujte, které sociální sítě vaše dítě používá, a mějte přístup k jejich profilům.
  • Vysvětlete jim důsledky sdílení osobních informací online.
  • Rodičovskou kontrolu (propojení účtů) nabízí většina sociálních sítí

Je důležité zdůraznit, že tyto návrhy mají sloužit k prevenci a podpoře bezpečného užívání digitálních médií. Rodinná komunikace a vzájemný respekt jsou klíčovými faktory při vytváření bezpečného online prostředí pro naše děti.

Vhodné články a weby k tématu rodičovské kontroly:

Naše škola se do prevence bezpečí dětí v online světě zapojí v následujícím období upravením výuky v hodinách informatiky – přesunutí témat digitálního bezpečí na období v příští týdnech, preventivními programy a projekty, zvýšenou komunikací s dětmi o nástrahách internetu a online prostředí.

V případě potřeby něco konzultovat, můžete kontaktovat Mgr. Tomáše Ulmana, učitele informatiky:
Ulman.T@seznam.cz, ulman.tomas@zsrudnik.cz nebo v Bakalářích.

S přáním bezpečného digitálního prostředí pro naše děti

Metodik prevence Alice Kuhn-Gaberová

Výchovný poradce Vladimír Tremer

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |