Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Soutěže v anglickém jazyce

Soutěže v anglickém jazyce

V pátek 17.3 pořádala VOŠ zdravotnická, Střední zdrav. škola a OA Trutnov soutěž v anglickém jazyce pro základní a střední školy. Naši školu reprezentovali dva žáci, kteří byli nejúspěšnější ve školním kole. V kategorii I.A (6. a 7. třída) soutěžil Vojtěch Jindřišek ze 7. třídy a v kategorii II.A (8. a 9. třída) Jan Kryšpín z deváté třídy. V soutěži se hodnotily jazykové a komunikativní kompetence standardně nabyté při výuce cizího jazyka ve škole. Týkaly se především řečových dovedností mluvení a poslechu. Oba naši žáci si vedli velmi dobře. Nasbírali cenné zkušenosti, které mohli následně využít v další soutěži v anglickém jazyce. Tato soutěž s názvem English Challenge se konala 28. 4. 2023 v ZŠ a MŠ Horní Maršov a na rozdíl od trutnovské soutěže se jí mohli zúčastnit i žáci nižších ročníků. V kategorii 4. a 5. třída své jazykové schopnosti poměřila Adéla Glosová a Zdena Slováková, v kategorii 6. a 7. třída Jiří Procházka a Vojtěch Jindřišek. V kategorii 8. a 9. třída za naši školu soutěžili Šimon Jančík a Jan Kryšpín. Konkurence byla silná, avšak našim žákům se dařilo. Jan Kryšpín obsadil 1. místo. Gratulujeme! Všem děkuji za jejich snahu a čas, který věnovali přípravě, a v neposlední řadě rovněž za jejich odvahu porovnat své síly se svými vrstevníky.

Bc. Renáta Šindelářová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |