Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Informace o novém z. 26/2022 Sb., o mimoř. řed. volnu a okolnostech ošetřovného

Informace o novém z. 26/2022 Sb., o mimoř. řed. volnu a okolnostech ošetřovného

S účinností od 7.2.2022 může ředitel školy vyhlásit 10 dnů mimořádného ředitelského volna nebo vzdělávání distančním způsobem. Takové dny se dozví žáci i zákonní zástupci neprodleně, jakmile nastanou okolnosti k těmto dnům nutné.

V otázce ošetřovného nastává do 28.2.2022 toto:
– platí zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
– škola nic nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce prohlášení:
Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) | ePortál ČSSZ (cssz.cz)
– doba poskytování ošetřovného je po celou dobu uzavření školy

Od 1.3.2022:
– platí zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
– škola potvrzuje tiskopis o uzavření:
– doba poskytování ošetřovného je 9 dnů

I nadále platí možnost 5 dnů ředitelského volna, během kterých nárok na ošetřovné nevzniká. Z tohoto důvodu bude při případném vyhlášení vždy uvedeno, z jakého důvodu se volno vyhlašuje.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |