Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Testování ve škole

Testování ve škole

Podle platného mimořádného opatření MZdr vydaného v souladu s ustanovením § 69 a 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je podmínkou osobní přítomnosti žáků ve škole při prezenční (rotační) výuce a taktéž při skupinových konzultacích, ranní testování a současně povinné používání ochrany dýchacích cest chirurgickou rouškou či respirátorem.

Testy poskytuje škola, ale pokud rodiče požadují, aby pro jejich dítě byl použit rodičem vybraný test, neodporuje to  čl. I, písm. b) mimořádného opatření MZdr č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021, ve kterém je uvedeno přípustné testování dětí a žáků výlučně jen antigenními testy poskytnutými školou a provedených ve škole, za předpokladu, že je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku:    https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Uvedené opatření má dvě podmínky:

  • Test musí být provedený ve škole.
  • Test musí být poskytnutý školou. Do vlastnictví školy jej dostanete darovací smlouvou:  Darovaci_smlouva_testy 

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup ke vzdělávání dětí i ochraně zdraví nás všech.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |