Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Výuka od 18.11.

Výuka od 18.11.

Nařízením MŠMT se od 18.11. 2020 umožňuje 1. a 2. třídě prezenční (denní) výuka ve škole včetně možnosti školní družiny a obědů ve školní jídelně.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Od 18.11. jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pdg pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Individuální konzultace se využijí především v případech, kdy je žák nepřítomen při distanční výuce online (programu TEAMS), nebo je při distanční výuce pasivní v plnění zadaných úkolů a jejich zaslání vyučujícím ke kontrole a formativnímu (průběžnému) hodnocení.

Věrni odkazu J. A. Komenského: „Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“
zkusme ještě všichni najít snahu a odhodlání plnit to, co člověka vzdělává.

Děkuji vám

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |