Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Provoz školy do podzimních prázdnin

Provoz školy do podzimních prázdnin

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření bude provoz základní školy od 12. října do 25. října následující:

  • U 1. stupně se režim nemění, jen výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu,  sportovní činnosti se nemění. Školní družina a školní klub (pro žáky z 1. stupně) budou mít obvyklý režim.
  • U 2. stupně se zavádí střídavá výuka následujícím způsobem:
    – v týdnu od 12. 10. do 16.10. bude běžná denní výuka ve škole pro 6. a 7. třídu
    – v týdnu od 19.10. do 23.10. bude běžná denní výuka ve škole pro  8. a 9. třídu
    Na 2. stupni trvá zákaz zpěvu a  sportovní aktivity během tělesné výchovy mají podobu vycházek venku. Pro žáky v nařízeném distančním vzdělávání připraví vyučující učivo rozsahem odpovídající době jejich nepřítomnosti ve škole a umístí informace opět na třídní stránky školního webu.
  • Školní stravování je v provozu a řídí se preventivními pokyny hygienické stanice. V týdnu od 12.10. do 16.10. budou odhlášeny obědy žákům 8. a 9. třídy. V týdnu od 19.10. do 23.10. budou odhlášeny obědy žákům 6. a 7. třídy. Pokud budou žáci mít o oběd zájem, nahlásí rodič telefonicky na tel. č. 499 440 379 a paní kuchařky vydají oběd v jednorázových obalech v 11 hodin.
  • Ve dnech 26. a 27. října bude škola uzavřena podle usnesení vlády č. 1 a stanoveny dny volna. Následuje státní svátek 28.10. a poté podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2020. Tento týden (od 26. do 30.10.) se pro žáky školy obědy neposkytují.

Podle informací stavební firmy budou ve dnech od 21. do 23. 10.  probíhat finální povrchové práce na silnici pod školou. Z tohoto důvodu vyhlašuji ve středu 21.10.2020 ředitelské volno, kdy proběhne celkový asfaltový nástřik již od 5 hodin ráno. Ředitelské volno se týká všech – ZŠ, MŠ i ŠJ.

Ve dne 22.10. a 23.10. bude škola opět vozit žáky ze směru od Hostinného. Autobusy neprojedou. Žáky ze směru od pošty půjdou s pedagogickým doprovodem.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |