Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Nový školní rok 2020/21

Nový školní rok 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2020/21 zahájíme v úterý 1. září.
1. třída se přivítá ve venkovní učebně v 8:15 a třídy 2. až 9. se tradičně sejdou v budově školy. Prozatím plánujeme (a vycházíme z ministerského manuálu Provoz škol a školských zařízení vzhledem ke Covid 19) tradiční setkání na chodbě 2. stupně s rozestupy mezi třídami.

Ve škole budou žáci v úterý 1. září jen první hodinu. Na 1. stupni žáci obdrží povolenky k průjezdu stavbou na silnici pod školou. Nebudou mít oběd a nemusí mít bačkory. Od středy 2. září již obědy žáci budou mít a v provozu bude školní družina i školní klub.
Výuka bude probíhat standardním způsobem, v souladu se školním řádem a platnými pokyny ministerstva školství i zdravotnictví. Žákům budeme zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny. K dispozici budou dezinfekční prostředky.   Do školy nemají vstupovat nemocní a pohyb zákonných zástupců uvnitř budovy školy je z preventivních bezpečnostních hledisek potřeba vynechat. V naléhavých případech si zákonný zástupce sjedná s vyučujícím osobní konzultaci. S vychovatelkami školní družiny mohou komunikovat u zvonků při hlavním vchodu.

V září bude ještě doprava žáků s povolenkami uspokojivá. Žáky 2. stupně čeká opatrné procházení. Ti, kteří mohou jít po cestě k Terezínu, budou mít cestu bez potíží.

O organizaci dopravy v některých dnech října vás budeme zavčasu informovat.

Věřím, že návrat do školy bude znamenat více radosti než starostí

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |