Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Branný den

Branný den

Nádherné slunečné počasí vytvořilo příjemnou kulisu branného dne, který se uskutečnil na naší škole 21. května.
V jeho rámci se žáci zdokonalili v dopravní výchově při řešení různých dopravních situací, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky v klidu a po námaze, přičemž nejpřesnější mušku a pevnou ruku prokázali N. Machová, Š. Roudný, V. Krůta a M. Šmíd.
Při řešení mimořádných událostí se žáci seznámili s posláním a úkoly naší armády, vojenskými hodnostmi a problematikou branného zákona.
Během zdravotní výchovy byla žákům umožněna prohlídka vozidla rychlé záchranné služby a jeho vybavení a současně museli prokázat vědomosti z poskytování první pomoci.
Velké poděkování patří paní Koderičové, která se dětem věnovala ve svém volnu celé dopoledne a zabezpečila příjezd vozidla záchranné služby.
P. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |