Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Dravci

Dravci

Žáci 6. a 7. třídy naší školy se dne 13. 5. 2014 zúčastnili velmi pěkné akce organizované „Společností na ochranu dravých ptáků – ZAYFERUS“ z Kuřimi. Akce se odbývala v Hostinném na zdejším fotbalovém hřišti a spočívala jednak v odborném, leč dětem velmi přístupném výkladu o způsobu života našich i světových dravců, ale také letových ukázkách jednotlivých ptáků vyšperkovaných ukázkami loveckými. A tak mohly děti shlédnout lov kuny sokolem loveckým, či lov lišky orlem skalním. Dále nám poletoval raroch jižní, sova pálená či kondor krůtovitý. Celé představení dravých ptáků bylo vedeno na vysoké profesionální úrovni a tak je možno tuto společnost doporučit v případě dalších školních akcí, nebo i při náhodných setkáních na výletech s rodiči o prázdninách.
Vladimír Tremer a Veronika Pichlová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |